Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Learning corner

Ábhar foghlama

Más mian leat foghlaim faoin méid a dhéanann an tAontas, faoin gcaoi ar cuireadh tús leis agus faoin dóigh a n-oibríonn sé, nó más mian leat plé níos mionsonraithe a dhéanamh ar bheartais an Aontais, beidh neart inspioráide le fáil anseo agat. 

Scagadh de réir

Ábhar foghlama

(30)

RSS
Torthaí ó 1 go 20
Game cover
 • Aibhsithe

An mbeidh todhchaí shláintiúil agat? Roghnaigh d’abhatár agus ar aghaidh leat ar thuras trí lá tipiciúil chun a fháil amach.

Aoisghrúpa
 • 9 - 12 bhliain
 • 12 - 15 bliana
 • 15 bliana nó níos sine
infographics_card
 • Aibhsithe

These infographics cover key facts and figures about energy topics, such as renewable energy, renovation of buildings, energy efficiency and EU energy strategy.

Aoisghrúpa
 • 15 bliana nó níos sine
Illustration: the EUcraft app on a mobile device
 • Aibhsithe

Glac ról aire náisiúnta agus faigh léargas ar chinnteoireacht an Aontais trí chaibidlíocht a dhéanamh faoi fhíorábhair thábhachtacha.

Aoisghrúpa
 • 15 bliana nó níos sine
Science is wonderful lemon
 • Aibhsithe

Le ‘Tá an Eolaíocht Iontach’, cuirtear taighde ceannródaíoch i láthair eolaithe óga i mbunscoileanna agus i meánscoileanna ar fud na hEorpa.

Aoisghrúpa
 • 12 - 15 bliana
 • 9 - 12 bhliain
 • Suas le 9 mbliana
 • 15 bliana nó níos sine
The super microbes cover
 • Aibhsithe

Is cúis le tinneas iad miocróib (orgánaigh bheaga) áirithe ach tá cuid eile ann agus déanann siad rudaí iontacha dúinn agus don domhan mórthimpeall orainn!

Aoisghrúpa
 • 12 - 15 bliana
 • 9 - 12 bhliain
10_global_climate_facts.jpg

Níl aon am le cur amú. Tá an t-athrú aeráide ag dul i bhfeidhm orainn go léir ar bhealach amháin nó ar bhealach eile cheana féin.

Aoisghrúpa
 • 12 - 15 bliana
 • 15 bliana nó níos sine
Screenshot of the video

Tá gealltanas tugtha ag an Aontas Eorpach 3 bhilliún crann breise a chur faoi 2030. Is cuid dá uaillmhian é chun an dúlra a thabhairt ar ais san Eoraip agus chun dul i ngleic leis an athrú aeráide — agus is féidir le gach duine páirt a ghlacadh ann!

Aoisghrúpa
 • 12 - 15 bliana
 • 15 bliana nó níos sine
52_steps_towards_a_greener_city.png

Tá cathracha lán den bhithéagsúlacht agus tá sé tábhachtach go gcosnaímid í óir tá ár gcáilíocht saoil, an t-aer glan, an bia agus an t-uisce atá agai...

Aoisghrúpa
 • 12 - 15 bliana
 • 15 bliana nó níos sine
ding_dong_main_image_600x400.jpg

Forbraíodh na huirlisí mar chuid den fheachtas ‘Green Trip’ lena gcuirtear tionscadail agus stíleanna maireachtála inbhuanaithe chun cinn i measc Eorpaigh óga.

Aoisghrúpa
 • 12 - 15 bliana
 • 15 bliana nó níos sine
eu_for_paris_agreement.png

Shínigh an tAontas Eorpach Comhaontú Pháras 2015 i dtaca leis an athrú aeráide, comhaontú ina bhfuil plean gníomhaíochta chun teocht an domhain a choi...

Aoisghrúpa
 • 12 - 15 bliana
 • 15 bliana nó níos sine
Natura toolkit

Dearadh an tsraith uirlisí ar líne seo chun tacú le gach duine atá ag lorg acmhainní oideachais cruthaitheacha chun daltaí idir 13-16 bliana d’aois a spreagadh le páirt a ghlacadh i gcaomhnú fhiadhúlra agus ghnáthóga nádúrtha na hEorpa

Aoisghrúpa
 • 15 bliana nó níos sine
 • 12 - 15 bliana
our_planet_our_future_-_learning_corner.jpg

Féach an suíomh idirghníomhach ‘Ár bpláinéad, ár dtodhchaí’ chun foghlaim faoi na gnéithe eolaíochta den athrú aeráide, na himeachtaí atá ar siúl ar f...

Aoisghrúpa
 • 9 - 12 bhliain
 • 12 - 15 bliana
EU MAP ATLAS

Taiscéaladh, tiomsaigh agus cruthaigh do léarscáil farraige féin. Foghlaim tuilleadh faoi fharraigí agus cóstaí na hEorpa, a dtimpeallacht, gníomhaíoc...

Aoisghrúpa
 • 12 - 15 bliana
 • 15 bliana nó níos sine
video3_thumbnail_renewables.png

Tá an fuinneamh fite fuaite inár saol laethúil san Eoraip agus, cé nach dtugaimid faoi deara é, soláthraíonn sé cumhacht do gach rud timpeall orainn, ...

Aoisghrúpa
 • 12 - 15 bliana
 • 15 bliana nó níos sine
biodiversity_board_game.png

Ár leithscéal, ach níl an t-ábhar sin ar fáil i nGaeilge.Tabhair a ndúshlán do do chairde leis an gcluiche seo faoin mbithéagsúlacht.

Aoisghrúpa
 • Suas le 9 mbliana
 • 9 - 12 bhliain
climate-hero.jpg

Bí i do laochra aeráide agus déan an quiz seo ar ghnóthaí aeráide!

Aoisghrúpa
 • 9 - 12 bhliain
european-green-deal-video-thumb.jpg

Is mian le breis agus 90% de mhuintir na hEorpa go rachadh an tAontas i ngleic leis an athrú aeráide. Léirítear san fhíseán seo an chaoi a bhfuil sé b...

Aoisghrúpa
 • 12 - 15 bliana
 • 15 bliana nó níos sine
pictograms about education and statistics

An mbaineann tú úsáid as staitisticí agus tú i mbun teagaisc? Nó an mac léinn thú atá ag iarraidh níos mó a thuiscint faoi staitisticí? Ansin is é cúinne an Oideachais ar shuíomh gréasáin Eurostat an áit cheart duitse!

Aoisghrúpa
 • 12 - 15 bliana
 • 15 bliana nó níos sine

Bí le Felipe an phiongain ar a chuid eachtra ar fud fharraigí na hEorpa! Agus tú ag taisteal in éineacht le Felipe, gheobhaidh tú amach faoi gheilleagar gorm na hEorpa, an iliomad gníomhaíochtaí a bhaineann leis, agus an chaoi a n-idirghníomhaíonn siad ar muir.

Aoisghrúpa
 • Suas le 9 mbliana
 • 9 - 12 bhliain
 • 12 - 15 bliana
env-19-006_image_learning-corner.jpg

Challenge your friends and family and get to know more about the different types of pollinators, their importance for humanity and their risk of extinction.

Aoisghrúpa
 • 9 - 12 bhliain
 • 12 - 15 bliana