Skip to main content
Bratach an Aontais Eorpaigh Bratach an Aontais Eorpaigh
Learning corner

Ábhar foghlama

Más mian leat foghlaim faoin méid a dhéanann an tAontas, faoin gcaoi ar cuireadh tús leis agus faoin dóigh a n-oibríonn sé, nó más mian leat plé níos mionsonraithe a dhéanamh ar bheartais an Aontais, beidh neart inspioráide le fáil anseo agat. 

Scagadh de réir

Ábhar foghlama

(19)

RSS
Torthaí ó 1 go 19

Maoin Intleachtúil san Oideachas

Cuireann IdeasPowered@School réimse ábhar oideachasúil ar fáil atá réidh le húsáid maidir le maoin intleachtúil do mhúinteoirí agus do dhaltaí de gach aois agus de gach leibhéal, iad i ngach teanga den Aontas.

Aoisghrúpa
Suas le 9 mbliana9 - 12 bhliain15 bliana nó níos sine12 - 15 bliana
Réimse
An Saol DigiteachCearta na Saoránach
Cineál an ábhair
Suíomh gréasáin

Tacar uirlisí oideachais chun cuidiú dul i ngleic le steiréitíopaí inscne sa bhunscoil

Forbraíodh an tacar uirlisí seo do mhúinteoirí bunscoile agus foghlaimeoirí óga bunscoile (6-7 bhliana d’aois). Is aidhm leis tacú le múinteoirí plé a eagrú sa seomra ranga chun dul i ngleic ar bhealach éifeachtach le steiréitíopaí inscne, bunaithe ar an sampla ón earnáil iompair.

Aoisghrúpa
Suas le 9 mbliana
Réimse
Cearta na Saoránach
Cineál an ábhair
Uirlis teagaisc

Amlíne: cearta na mban san Aontas Eorpach

Tá an-dul chun cinn déanta san Eoraip maidir le cearta na mban ach tá an baol ann go gcuirfear ar gcúl é mar gheall ar phaindéim an choróinvíris. Amharc ar an bhfíseán chun léargas a fháil.

Aoisghrúpa
15 bliana nó níos sine
Réimse
Cearta na SaoránachStair an Aontais Eorpaigh
Cineál an ábhair
FíseánBileog eolais

An ceathrú céid slánaithe ag an margadh aonair

A bhuí leis an margadh aonair, a bunaíodh breis agus 25 bliana ó shin, simplítear saol na saoránach agus na ngnólachtaí Eorpacha trí bhorradh a chur f...

Aoisghrúpa
12 - 15 bliana15 bliana nó níos sine
Réimse
Cearta na Saoránach
Cineál an ábhair
Físeán

An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí

Tá do shonraí príobháideacha faoi chosaint anois a bhuí le GDPR (RGCS), dlí nua an Aontais Eorpaigh i dtaca le príobháideachas sonraí.

Aoisghrúpa
12 - 15 bliana15 bliana nó níos sine
Réimse
Cearta na SaoránachDlíthe agus institiúidí an Aontais Eorpaigh
Cineál an ábhair
Físeán

Cad é an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh? Tapaigh an deis

Ár leithscéal, ach níl an t-ábhar sin ar fáil i nGaeilge.An méid atá i gceist leis an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh agus mar a oibríonn sé.

Aoisghrúpa
12 - 15 bliana15 bliana nó níos sine
Réimse
Cearta na Saoránach
Cineál an ábhair
Físeán

Cad iad luachanna AE?

Tá bunluachanna áirithe ag tíortha uile an AE, atá mar bhonn faoi shochaí shaor. Cosnaíonn an tAE na comhluachanna sin chun cuimsiú, caoinfhulaingt, c...

Aoisghrúpa
12 - 15 bliana15 bliana nó níos sine
Réimse
Cearta na SaoránachEolas faoin Aontas Eorpach
Cineál an ábhair
Físeán

Cyber Chronix

Do you want to know more about data protection and privacy risks? Discover it all with the Cyber Chronix game, story and quiz.

Aoisghrúpa
12 - 15 bliana15 bliana nó níos sine
Réimse
Cearta na SaoránachAn Saol Digiteach
Cineál an ábhair
Cluiche

Déileáil go comhionann le daoine? – Cearta an Duine

Sa téama seo, féachtar le himscrúdú a dhéanamh ar chuid de na catagóirí is suaithinsí a thagann faoin sainmhíniú leathan ar chearta an duine, agus déa...

Aoisghrúpa
12 - 15 bliana
Réimse
Cearta na Saoránach
Cineál an ábhair
Uirlis teagaiscSuíomh gréasáin

Geobhlocáil agus siopadóireacht ar líne

Ní mór do mhiondíoltóirí an rochtain chéanna a thabhairt do lucht ceannaithe earraí agus seirbhísí, is cuma cén áit san Aontas a bhfuil siad. ‘Geobhlo...

Aoisghrúpa
12 - 15 bliana15 bliana nó níos sine
Réimse
Cearta na SaoránachAn Saol Digiteach
Cineál an ábhair
Físeán

Happy Onlife

Play and learn online safety with Happy Onlife, a game to build and develop safety and knowledge on Internet use, overuse and abuse. Make it even a fu...

Aoisghrúpa
9 - 12 bhliain
Réimse
Cearta na SaoránachAn Saol Digiteach
Cineál an ábhair
Cluiche

Kalopsia: Un planeta no tan diferente

This content, produced by the European Commission Representations in Madrid and Barcelona, is available in Spanish and Catalan

Aoisghrúpa
Up to 9 yearsAges 9 to 12
Réimse
CultureAbout the EUEU countriesEU historyCitizens' rights
Cineál an ábhair
Storybook

Slán le táillí fánaíochta

Ó bhí 2017 ann, ní gá do shaoránaigh an Aontais Eorpaigh atá ag taisteal go Ballstát eile táillí fánaíochta a íoc as glaonna gutháin, teachtaireachtaí...

Aoisghrúpa
12 - 15 bliana15 bliana nó níos sine
Réimse
Cearta na SaoránachAn Saol Digiteach
Cineál an ábhair
Físeán

Sruthú gan teorainneacha: rialacha nua ar inneachar ar líne

Le reachtaíocht an Aontais Eorpaigh ligtear do thomhaltóirí an méid atá acu ar líne a thabhairt leo cibé áit san Aontas a dtéann siad.

Aoisghrúpa
12 - 15 bliana15 bliana nó níos sine
Réimse
Cearta na SaoránachAn Saol Digiteach
Cineál an ábhair
Físeán

Straitéis an Aontais um chearta an linbh

Tá an chéad Straitéis riamh um Chearta an Linbh á cur i láthair ag an gCoimisiún Eorpach chun cosaint agus tacaíocht a chinntiú do gach leanbh, gan be...

Aoisghrúpa
12 - 15 bliana15 bliana nó níos sine
Réimse
Cearta na Saoránach
Cineál an ábhair
Físeán

Tacar uirlisí oideachais chun cuidiú dul i ngleic le steiréitíopaí inscne sa mheánscoil

Forbraíodh an tacar uirlisí seo do mhúinteoirí bunscoile agus foghlaimeoirí óga bunscoile (14-15 bhliana d’aois). Is aidhm leis tacú le múinteoirí plé a eagrú sa seomra ranga chun dul i ngleic ar bhealach éifeachtach le steiréitíopaí inscne, bunaithe ar an sampla ón earnáil iompair.

Aoisghrúpa
12 - 15 bliana
Réimse
Cearta na Saoránach
Cineál an ábhair
Uirlis teagaisc

The European Union’s plan for children’s rights

This child-friendly version of the EU Strategy on Children’s Rights (The Plan) has been produced in partnership with children themselves.

Aoisghrúpa
Suas le 9 mbliana9 - 12 bhliain
Réimse
Cearta na Saoránach
Cineál an ábhair
Bróisiúr