Skip to main content
Learning corner

Ränne ja varjupaigaküsimused

Vanuserühm
15-aastased ja vanemad õpilased
Teema
Ränne
Materjali liik
Teabeleht

Sama teema kohta

Põgenema sunnitud inimeste abistamine

Kasutage seda õppevahendit, et anda õpilastele aimu Euroopa Liidu (EL), ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti (UNHCR) ja UNICEFi jõupingutustest, mis on su...

Suaad Alshleh

See on teismeline Süüria pagulastüdruk Suaad, kes Euroopasse jõudes unistas arstiks saamisest. Täna on ta oma unistusi täitmas, õppides meditsiini sii...

Süüria laste lood

Konflikt Süürias algas rohkem kui 10 aastat tagasi. See on vallandanud lähiajaloo ühe raskeima humanitaarkriisi.

Unistuste raamat

Raamat sisaldab lugusid Süüria lastest ja noortest, kes pidid oma koduriigist sõja tõttu lahkuma.