Skip to main content
Learning corner

Süüria laste lood

Vanuserühm
12- kuni 15-aastastele15-aastased ja vanemad õpilased
Teema
Ränne
Materjali liik
Video

Sama teema kohta

Põgenema sunnitud inimeste abistamine

Kasutage seda õppevahendit, et anda õpilastele aimu Euroopa Liidu (EL), ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti (UNHCR) ja UNICEFi jõupingutustest, mis on su...

Ränne ja varjupaigaküsimused

ELi ühine rände- ja varjupaigapoliitika aitab Euroopal tõhusalt toime tulla rände valdkonnas ette tulevate katsumustega. See teabeleht on osa väljaand...

Suaad Alshleh

See on teismeline Süüria pagulastüdruk Suaad, kes Euroopasse jõudes unistas arstiks saamisest. Täna on ta oma unistusi täitmas, õppides meditsiini sii...

Unistuste raamat

Raamat sisaldab lugusid Süüria lastest ja noortest, kes pidid oma koduriigist sõja tõttu lahkuma.