Põhisisu juurde
Learning corner

Õppematerjalid

Kui soovite teada, mida EL teeb ning kuidas see alguse sai ja toimib, või kui teil on soov ELi poliitika teemal üksikasjalikumalt arutleda, leiate siit rohkelt inspiratsiooni.  

Filtreeri

Õppematerjalid
(5)

RSS
Tulemused 1 kuni 5
Materjali liik

Kolme miljardi puu istutamine

Euroopa Liit on lubanud istutada 2030. aastaks veel 3 miljardit puud. See on osa komisjoni püüdlustest tuua loodus tagasi Euroopasse ja võidelda kliimamuutuste vastu. Kõik saavad selle algatusega ühineda!

Vanuserühm
12- kuni 15-aastastele15-aastased ja vanemad õpilased

Lihtne energia – interaktiivsed infograafikud

Need infograafikud sisaldavad põhilisi fakte ja arvandmeid energiateemade kohta, nagu taastuvenergia, hoonete renoveerimine, energiatõhusus ja ELi energiastrateegia.

Vanuserühm
15-aastased ja vanemad õpilased

Ränne ja varjupaigaküsimused

ELi ühine rände- ja varjupaigapoliitika aitab Euroopal tõhusalt toime tulla rände valdkonnas ette tulevate katsumustega. See teabeleht on osa väljaand...

Vanuserühm
15-aastased ja vanemad õpilased

Video: soolise võrdõiguslikkuse edendamine ELis.

Euroopa Liit on astunud märkimisväärseid edusamme soolise võrdõiguslikkuse saavutamiseks, küll aga võib Covid-19 pandeemia ohustada soolise ebavõrduse laialdasemat süvenemist.

Vanuserühm
15-aastased ja vanemad õpilased