Põhisisu juurde
Learning corner

Juurdepääsetavuse avaldus

Käesolev avaldus puudutab sisu, mis on avaldatud domeenis: https://learning-corner.learning.europa.eu/index_et

See ei puuduta üheski selle alamdomeenis avaldatud muud sisu või veebisaiti. Nende veebisaitide ja nende sisu kohta käivad eraldi konkreetselt neid puudutavad ligipääsetavuse avaldused.

Seda veebisaiti haldab teabevahetuse peadirektoraat. See on mõeldud kasutamiseks võimalikult paljudele inimestele, sealhulgas puuetega inimestele.

Veebisait võimaldab:

 • suurendada kuvatavat sisu probleemideta kuni 200%;
 • liikuda suuremal osal veebisaidist üksnes klaviatuuri abil;
 • liikuda suuremal osal veebisaidist kaasaegse ekraanilugeja ja kõnetuvastustarkvara abil (arvutis või telefonis).

Käesolev veebisait on kujundatud vastavalt veebisaitide ja mobiilirakenduste tehnilisele standardile EN 301 549 v.3.2.1. See vastab veebisisu juurdepääsetavuse suuniste (WCAG) versiooni 2.1 vastavustasemele „AA“.

Nõuetele vastavus

Käesolev veebisait vastab osaliselt tehnilisele standardile EN 301 549 v.3.2.1 ja veebisisu juurdepääsetavuse suuniste (WCAG) versiooni 2.1 vastavustasemele „AA“. Lisateavet leiate rubriigis „Mitteligipääsetav sisu“.

Veebisaiti katsetati viimati 5. detsembril 2023.

Käesoleva avalduse koostamine

Käesolev avaldus vaadati läbi 8. detsembril 2023.

Avaldus tugineb hinnangule, mille on veebisaitide esindava valimi läbivaatamise järel andnud rahvusvahelise ligipääsetavusekspertide ühenduse IAAP tingimustele vastav ekspert, kasutades nii manuaalset kui ka automaatset testimist.

Tagasiside

Meil on hea meel, kui annate tagasisidet veebisaidi „Õpinurk“ juurdepääsetavuse kohta. Kui teil tekib juurdepääsuga probleeme, palun teavitage meid järgmiste kanalite vahendusel:

 • telefoni teel: 00 800 6 7 8 9 10 11
 • kontaktvormi kaudu: kirjutage meile (palun ärge avaldage vormi täites tundlikku teavet, nt isiklikke finantsandmeid paljastavat teavet, tervisega seotud teavet ega muud tundliku sisuga teavet).

Püüame tagasisidele vastata 15 tööpäeva jooksul alates kuupäevast, mil komisjoni vastutav talitus päringu kätte sai.

Ühilduvus veebilehitsejate ja tugitehnoloogiaga

Veebisait „Õpinurk“ ühildub järgmiste enimkasutatud tugitehnoloogia versioonidega:

 • Google Chrome’i ja Apple Safari veebilehitsejate viimased versioonid,
 •  kasutatuna koos JAWSi, NVDA, VoiceOveri ja TalkBacki viimaste versioonidega.

Tehnilised kirjeldused

Veebisaidil „Õpinurk“ kasutatakse juurdepääsetavuse tagamiseks järgmisi tehnoloogialahendusi, mis toimivad konkreetse kombinatsiooniga Teie veebilehitsejast ja Teie arvutisse paigaldatud tehnilistest abivahenditest või pistikprogrammidest:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript.

Mitteligipääsetav sisu

Hoolimata meie jõupingutustest tagada juurdepääs veebisaidile „Õpinurk“, oleme teadlikud mõningatest piirangutest, mille kõrvaldamiseks oleme lahendusi otsimas. Allpool on loetletud teadaolevad kitsaskohad ja võimalikud lahendused. Palun võtke meiega ühendust, kui teil tekib probleem, mida ei ole allpool nimetatud.

Veebisaidi „Õpinurk“ teadaolevad probleemid.

 • Navigatsioonimenüü juurdepääsetavus: osa sisust ei ole ekraanilugejaga parimate kogemuste saamiseks nõuetekohaselt kodeeritud. Selle probleemi kavatseme lahendada 2024. aasta märtsiks.
 • Tagasiside vorm – veateated: tagasisidevormi veateated ei ole seotud väljaga, kus viga tekkis, ega näita selgelt, milline väli veateate põhjustas. Loodame selle probleemi lahendada 2024. aasta jooksul.
 • Videote allkirjad: mõnel meie videol puudub tekst. Töötame pidevalt selle nimel, et lisada need rohkematele videotele.
 • Videomängija – ligipääsetavus klaviatuuri abil: oleme teadlikud probleemidest, mis on seotud ligipääsuga meie videomängijale klaviatuuri abil (teksti keelt valides ei ole keelte vahel liikumiseks võimalik kasutada nooleklahve, vaid seda saab teha ainult TAB-klahviga).
 • Pealkirjade hierarhia: mõnel lehel ei ole sisu esitatud pealkirjade hierarhia alusel. Selle probleemi kavatseme lahendada 2024. aasta märtsiks.
 • Liugrobotilõks: oleme teadlikud probleemidest, mis on seotud liuguriga klaviatuuri kasutamisel. Loodame selle probleemi lahendada 2024. aasta jooksul. Oluline on märkida, et pimekurtidel kasutajatel puudub juurdepääs liugrobotilõksule.
 • ELi ajajoon – Viktoriin „EL ja MINA“: need ei ole kättesaadavad ainult klaviatuuri abil ja osa sisust on nõrga värvikontrastsusega. Selle probleemi kavatseme lahendada 2024. aastaks.
 • Mängud: enamik mänge ei ole ekraanilugeja kasutajatele täielikult juurdepääsetavad, need ei sisalda sobivaid tekstialternatiive ja ega ole kättesaadavad ainult klaviatuuri abil. Osa sisust on nõrga värvikontrastsusega. Mõne mängu jaoks on loodud PDF-vormingus trükitavad versioonid, mis ei ole täielikult kättesaadavad. Need probleemid kavatseme lahendada 2025. aastaks.