Gå direkt till innehållet
Learning corner

Streaming utan gränser: Nya regler för digitalt innehåll

Åldersgrupp
  • 12 till 15 år
  • 15+
Ämne
Typ av material

Learning materials

A family depicted around a globe

Detta utbildningsmaterial har utvecklats för lågstadielärare och lågstadieelever (6–7-årsåldern). Dess syfte är att ge lärare stöd för att organisera diskussioner i klassrummet för att på ett effektivt sätt behandla könsstereotyper baserat på transportsektorn som exempel.

10_global_climate_facts.jpg

Vi har ingen tid att förlora. Klimatförändringarna påverkar oss alla på ett eller annat sätt.

Game cover
  • Highlighted

Hur blir din framtid? Välj din avatar och ta dig igenom en typisk dag för att ta reda på det.

25_years_of_single_market.png

Den inre marknaden har funnits i 25 år och gör det enklare för invånare och företag genom att bidra till tillväxt och nya jobb.

52_steps_towards_a_greener_city.png

I våra städer finns en stor biologisk mångfald och därför är det viktigt att vi skyddar den med tanke på vår livskvalitet och psykiska hälsa och för a...