Skip to main content
Learning corner

Streaming utan gränser: Nya regler för digitalt innehåll

Åldersgrupp
12 till 15 år15+
Ämne
Medborgarnas rättigheterIt-samhället
Typ av material
Video

Learning materials

Utbildningsmaterial för att motverka könsstereotyper på lågstadiet

Detta utbildningsmaterial har utvecklats för lågstadielärare och lågstadieelever (6–7-årsåldern). Dess syfte är att ge lärare stöd för att organisera diskussioner i klassrummet för att på ett effektivt sätt behandla könsstereotyper baserat på transportsektorn som exempel.

#EUANDME

Se exempel på hur EU gör skillnad i sju korta filmer. Från två syskon som bjuder in resten av Europa till sin by till en dansare som startar ett föret...

#EuroAt20

Här hittar du videoklipp och annan information om euron.

#EuroAt20

Hur mycket vet du om euron? Testa dina kunskaper i vår frågesport!

10 globala klimatfakta

Vi har ingen tid att förlora. Klimatförändringarna påverkar oss alla på ett eller annat sätt.

25 år med det indre marked

Den inre marknaden har funnits i 25 år och gör det enklare för invånare och företag genom att bidra till tillväxt och nya jobb.

52 steg mot en grönare stad

I våra städer finns en stor biologisk mångfald och därför är det viktigt att vi skyddar den med tanke på vår livskvalitet och psykiska hälsa och för a...

Ambassadörsskoleprogrammet

Undervisningsmaterialet Europe@school – Aktiva lektioner om Europeiska unionen har tagits fram för skolundervisning om EU.