Gå direkt till innehållet
Learning corner

Tillgänglighetsredogörelse

Den här tillgänglighetsredogörelsen gäller innehåll på https://learning-corner.learning.europa.eu/index_sv.

Den gäller inget annat innehåll eller andra webbplatser på europa.eu som har sina egna tillgänglighetsredogörelser.

Webbplatsen sköts av generaldirektoratet för kommunikation. Den är utformad för att kunna användas av så många som möjligt, även personer med funktionsnedsättning.

Du ska kunna

 • förstora upp till 200 procent utan problem
 • navigera på större delen av webbplatsen enbart med hjälp av tangentbordet
 • navigera på större delen av webbplatsen med hjälp av ett modernt program för skärmläsning och taligenkänning (på din dator eller telefon).

Webbplatsen är utformad enligt den tekniska standarden för webbplatser och mobilappar, EN 301 549 v.3.2.1, som nära följer AA-nivån i WCAG-riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (version 2.1).

Teknisk standard – efterlevnad

Den här webbplatsen uppfyller endast delvis den tekniska standarden EN 301 549 v.3.2.1 och nivå AA i WCAG-riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll (version 2.1). Läs mer under Innehåll som inte är tillgängligt.

Webbplatsen testades senast den 5 december 2023.

Grunden för redogörelsen

Den här tillgänglighetsredogörelsen sågs över den 8 december 2023.

Redogörelsen bygger på en granskning av ett representativt urval av webbsidor av en IAPP-kvalificerad tillgänglighetsexpert, som använt en kombination av manuell och automatiserad testning.

Lämna synpunkter

Vad tycker du om tillgängligheten på Elev- och lärarhörnans webbplats? Berätta gärna för oss om du stöter på problem:

 • Ring oss: 00 800 6 7 8 9 10 11
 • Kontaktformulär: Skriv till oss (men lämna inga känsliga uppgifter i formuläret, t.ex. uppgifter om din ekonomi eller hälsa eller andra känsliga ämnen).

Vi försöker svara på ditt meddelande inom 15 arbetsdagar efter att den ansvariga kommissionsavdelningen har fått det.

Kompatibilitet med webbläsare och tekniska hjälpmedel

Elev- och lärarhörnans webbplats är utformad för att vara kompatibel med

 • den senaste versionen av webbläsarna Google Chrome Apple Safari
 •  i kombination med de senaste versionerna av JAWS, NVDA, VoiceOver och TalkBack.

Tekniska specifikationer

Elev- och lärarhörnans webbplats bygger på följande teknik för att fungera med en kombination av webbläsare och eventuella tekniska hjälpmedel eller insticksprogram på din dator:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • Javascript

Innehåll som inte är tillgängligt

Vi gör vårt bästa för att webbplatsen ska vara tillgänglig för alla. Vi är dock medvetna om vissa begränsningar och arbetar för att lösa problemen. Här beskriver vi kända tillgänglighetsproblem och möjliga lösningar. Kontakta oss om du stöter på ett problem som inte finns med i listan.

Kända tillgänglighetsproblem på Elev- och lärarhörnans webbplats:

 • Navigeringsmenyns tillgänglighet: Visst innehåll har inte kodats rätt för att få den bästa upplevelsen med en skärmläsare. Vi planerar att rätta till problemet senast i mars 2024.
 • Feedbackformuläret – felmeddelanden: Felmeddelandena i formuläret är inte kopplade till det fält där felet upptäcktes och anger inte tydligt nog i vilket fält som felet upptäcktes. Vi planerar att rätta till problemet under 2024.
 • Videotext: Vissa videoklipp är inte textade. Vi lägger fortlöpande in undertexter i fler videoklipp.
 • Videospelare – tillgänglighet med tangentbord: Vi känner till vissa problem med att använda tangentbordet med videospelaren – när du ska välja textningsspråk i menyn kan du inte förflytta dig mellan språken med piltangenterna utan måste använda Tabb-tangenten.
 • Rubrikordning: Vissa sidor visar inte innehållet i en hierarkisk rubrikordning. Vi planerar att rätta till problemet senast i mars 2024.
 • Robotfilter med reglage: Vi är medvetna om att det finns problem med reglagets tangentbordsfokus. Vi planerar att rätta till problemet under 2024. Observera att robotfiltret med reglage inte är tillgängligt för dövblinda användare.
 • EU-tidslinjen och frågesporten EU och jag: Sidorna är inte tillgängliga enbart med tangentbordet och visst innehåll har för låg färgkontrast. Vi planerar att rätta till problemet senast 2024.
 • Spel: De flesta spel är inte fullt tillgängliga för dig som använder skärmläsare, de saknar lämpliga textalternativ och är inte tillgängliga enbart med tangentbordet. Visst innehåll har för låg färgkontrast. Vissa spel finns även i pdf-versioner som inte är fullt tillgängliga. Vi planerar att rätta till problemen senast 2025.