Glavni sadržaj
Learning corner
Novinski članak18. ožujka 2024.Glavna uprava za komunikacijePredviđeno vrijeme čitanja: 1 min

Uloga djece i mladih u demokraciji

""

Djeca mlađa od 17 godina koja žive u EU-u i djeca iz EU-a koja žive u inozemstvu pozivaju se da sudjeluju u internetskoj anketi koja je otvorena do kraja travnja, a provodi se na platformi EU-a za sudjelovanje djece. U anketi, dostupnoj na svim jezicima EU-a, razmatraju se razni aspekti demokratskog sudjelovanja, među ostalim: 

  • sudjelovanje djece i mladih u donošenju odluka 

  • biračko pravo za mlađe od 18 godina 

  • snažnije uključivanje i sudjelovanje djece i mladih 

  • osobna iskustva i primjeri dobre demokratske prakse. 

Rezultati će poslužiti za izradu izvješća za Europsku komisiju, koje bi trebalo pridonijeti poboljšanju strategija za uključivanje djece i tinejdžera u demokratski život. Podijelite anketu i pomozite da se bolje čuje glas mladih! 

Pojedinosti

Datum objave
18. ožujka 2024.
Autor
Glavna uprava za komunikacije
Type of content
  • Event