Glavni sadržaj
Learning corner

Izjava o pristupačnosti

Ova se izjava odnosi na sadržaj objavljen na domeni: https://learning-corner.learning.europa.eu/index_hr

Ne odnosi se na druge sadržaje ni stranice na njezinim poddomenama. Te stranice i njihov sadržaj imaju vlastitu izjavu o pristupačnosti.

Ovom stranicom upravlja Glavna uprava za komunikaciju. Koncipirane su tako da se njima može služiti što više osoba, uključujući osobe s invaliditetom.

Trebali biste moći:

 • povećati prikaz do 200 % uz zadržavanje kvalitete sadržaja
 • pregledavati većinu sadržaja služeći se samo tipkovnicom
 • pregledavati većinu sadržaja služeći se suvremenim čitačem zaslona i softverom za prepoznavanje govora (na računalu ili telefonu).

Ove su internetske stranice izrađene u skladu s tehničkom normom za internetske stranice i mobilne aplikacije EN 301 549 v.3.2.1. To uvelike odgovara razini „AA” iz Smjernica o pristupačnosti internetskog sadržaja (WCAG), verzije 2.1.

Stupanj sukladnosti

Ove su internetske stranice djelomično sukladne s tehničkom normom EN 301 549 v.3.2.1 i razinom „AA” iz Smjernica o pristupačnosti internetskog sadržaja (WCAG), verzije 2.1. Za više pojedinosti vidjeti „Nepristupačan sadržaj”.

Stranice su zadnji put testirane 5. prosinca 2023.

Sastavljanje ove izjave

Ova je izjava revidirana 8. prosinca 2023.

Izjava se temelji na analizi reprezentativnog uzorka internetskih stranica koju je obavio stručnjak za pristupačnost kvalificiran pri udruženju IAAP kombinacijom ručnog i automatiziranog testiranja.

Povratne informacije

Zanima nas što mislite o pristupačnosti internetskih stranica Kutak za učenje. Ako primijetite probleme s pristupačnošću, obavijestite nas

 • na telefonski broj: 00 800 6 7 8 9 10 11
 • putem obrasca za kontakt: pišite nam (u obrascu nemojte navoditi osjetljive podatke, tj. bilo što iz čega bi se mogli otkriti podaci o vašem financijskom ili zdravstvenom stanju ili bilo kojoj drugoj osjetljivoj temi).

Trudimo se odgovoriti u roku od 15 radnih dana otkad odgovorna služba Komisije zaprimi upit.

Kompatibilnost s preglednicima i asistivnim tehnologijama

Internetske stranice Kutak za učenje kompatibilne su sa sljedećim najčešće korištenim asistivnim tehnologijama:

 • najnovijom verzijom preglednika Google Chrome i Apple Safari
 •  u kombinaciji s najnovijim verzijama softvera JAWS, NVDA, VoiceOver i TalkBack.

Tehničke specifikacije

Internetske stranice Kutak za učenje oslanjaju se na sljedeće tehnologije kako bi njihovi elementi za postizanje pristupačnosti radili s kombinacijom internetskog preglednika i eventualnih asistivnih tehnologija ili programskih dodataka na vašem računalu:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Nepristupačan sadržaj

Usprkos svemu što poduzimamo kako bi internetske stranice Kutak za učenje bile pristupačne, znamo da još uvijek postoje neki problemi i nastojimo ih ukloniti. U nastavku je popis poznatih problema i mogućih rješenja. Obavijestite nas ako naiđete na problem koji nije naveden.

Poznata ograničenja internetskih stranica Kutak za učenje:

 • Pristupačnost navigacijskog izbornika: Neki sadržaji nisu pravilno kodirani za optimalno iskustvo s čitačem zaslona. Namjeravamo to popraviti najkasnije do ožujka 2024.
 • Obrazac za povratne informacije – poruke o pogrešci: Poruke o pogrešci u obrascu za povratne informacije nisu povezane s poljem u kojem je pogreška otkrivena i u njima nije jasno naznačeno u kojem je polju otkrivena pogreška. Namjeravamo to popraviti tijekom 2024.
 • Natpisi za videozapise: Neki od naših videozapisa nemaju natpise. Kontinuirano radimo na njihovu dodavanju.
 • Reproduktor videozapisa – kontrola tipkovnicom: Svjesni smo da postoje neki problemi kad se za upravljanje tom komponentom koristi tipkovnica (jezik natpisa iz menija nije moguće odabrati tipkama sa strelicama, nego samo tabom).
 • Hijerarhija naslova: Neke stranice ne prikazuju sadržaj s hijerarhijski organiziranim naslovima. Namjeravamo to popraviti najkasnije do ožujka 2024.
 • Klizni captcha: Svjesni smo problema s navigiranjem tipkovnicom po klizaču. Namjeravamo to popraviti tijekom 2024. Važno je napomenuti da klizni captcha nije pristupačan za gluhoslijepe korisnike.
 • Vremeplov EU-a – Kviz EU I JA: Nisu pristupačni kad se koristi samo tipkovnica i neki dijelovi imaju slab kontrast boja. Namjeravamo to popraviti najkasnije do 2024.
 • Igre: Većina igara nije u potpunosti pristupačna korisnicima čitača zaslona, ne sadržava odgovarajuće alternativne tekstove i nije pristupačna kad se koristi samo tipkovnica. Neki dijelovi imaju slab kontrast boja. Neke igre nude verzije u PDF formatu koje se mogu ispisati, no nisu uvijek pristupačne. Namjeravamo to popraviti najkasnije do 2025.