Skip to main content
Europos Sąjungos vėliava Europos Sąjungos vėliava
Learning corner
Amžiaus grupė
15 metų ir vyresni
Tema
ES teisės aktai ir institucijosApie ESES istorijaES šalys
Priemonės rūšis
Kūrybinių darbų knygelė
Šis turinys šiuo metu atnaujinamas visomis ES kalbomis.
Netrukus bus pateikta nauja versija.

Ta pačia tema

Kas gi ta Europos Sąjunga?

Naudodami šį linksmą, interaktyvų žemėlapį, padėkite moksleiviams daugiau sužinoti apie Europos Sąjungos šalis. Nukeliaukite į kiekvieną šalį ir sužin...

  • Highlighted

Pilietinio ugdymo priemonių rinkinys

Sužinokite, kaip 27 ES šalys bendradarbiauja: mokykite, mokykitės ir žaiskite naudodamiesi Tarybos pilietinio ugdymo priemonių rinkiniu.

The EU in slides

Šias skaidres gali naudoti mokytojai, rengdami „Powerpoint“ pristatymus apie Europos Sąjungą. Kiekvienoje skaidrėje labai aiškiai ir suprantamai išdėstyti patys svarbiausi faktai, kuriems suprasti jokių išankstinių žinių apie ES nereikia. Jose aprašomi svarbiausi asmenys, politika ir kaip veikia Europos Sąjunga, taip pat pateikiama pagrindinė informacija apie tokius dalykus, kaip antai Europos Sąjungos plėtra, susitarimai ir Europos Sąjungos simboliai.

Victorina ES IR AŠ

Ši internetinė viktorina skirta vidurinių mokyklų moksleiviams, kad jiems būtų lengviau suprasti ES pagrindus.