Skip to main content
Vlajka Evropské unie Vlajka Evropské unie
Learning corner
Tento obsah se nyní aktualizuje.
Brzy bude k dispozici nová verze ve všech úředních jazycích EU.

Další tematické materiály

  • Highlighted

EUcraft

Vžijte se do role ministra členského státu – zapojte se do jednání o skutečných otázkách, které vás zajímají, a vyzkoušejte si rozhodování na úrovni EU!

Evropská unie: Co je a co dělá

Tato publikace je průvodcem Evropskou unií (EU) a tím, co dělá. V prvním oddíle je stručně objasněno, co je to Evropská unie. Druhý oddíl nazvaný „Co ...

Evropská unie: jaká vlastně je?

Pomocí této zábavné a interaktivní mapy můžete svým žákům přiblížit nové informace o zemích Evropské unie. Vydejte se na výlet po všech členských zemí...

Kvíz EU A JÁ

Náš online kvíz pomůže středoškolákům s osvojením základních znalostí o EU.

Prezentace o EU

Tento dokument mohou využít učitelé k vytvoření powerpointové prezentace o EU. Každý snímek obsahuje několik základních údajů nebo klíčových slov, podaných tak, aby jim rozuměl i adresát, který o EU nic neví.