Skip to main content
Learning corner

Hjälpa människor som tvingas fly

Åldersgrupp
9 till 12 år12 till 15 år
Ämne
Migration
Typ av material
Lärarhandledning

Använd det här undervisningsbladet som underlag till lektioner för elever mellan 12 och 18 år om hjälpen till flyktingar i Afrika. Titta på filmen om ...

Åldersgrupp
12 till 15 år15+
Ämne
Migration
Typ av material
Lärarhandledning

Lär dig mer om EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika (EUTF) och dess arbete för att hjälpa utsatta befolkningsgrupper, särskilt flyktingar oc...

Åldersgrupp
12 till 15 år15+
Ämne
Migration
Typ av material
Lärarhandledning

En pdf med berättelsen om den unga företagaren Wanes i Libyen.

Åldersgrupp
12 till 15 år15+
Ämne
Migration
Typ av material
Lärarhandledning

En pdf med berättelsen om skolflickan Arahmatt i Burkina Faso.

Åldersgrupp
12 till 15 år15+
Ämne
Migration
Typ av material
Lärarhandledning

En pdf med berättelsen om skolflickan Bakhita i Sudan.

Åldersgrupp
12 till 15 år15+
Ämne
Migration
Typ av material
Lärarhandledning

För att förstå termerna flyktingar, migration och asyl behövs vissa grundkunskaper. Läs definitionerna i den här pdf:en och använd dem när ni diskuter...

Åldersgrupp
12 till 15 år15+
Ämne
Migration
Typ av material
Lärarhandledning