Gå direkt till innehållet
Learning corner

Hjälpa människor som tvingas fly

Åldersgrupp
  • 9 till 12 år
  • 12 till 15 år
Ämne
Typ av material
teaching_sheet_eutf.jpg

Använd det här undervisningsbladet som underlag till lektioner för elever mellan 12 och 18 år om hjälpen till flyktingar i Afrika. Titta på filmen om ...

Åldersgrupp
  • 12 till 15 år
  • 15+
eutf.jpg

Lär dig mer om EU:s förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika (EUTF) och dess arbete för att hjälpa utsatta befolkningsgrupper, särskilt flyktingar oc...

Åldersgrupp
  • 12 till 15 år
  • 15+
wanes.jpg

En pdf med berättelsen om den unga företagaren Wanes i Libyen.

Åldersgrupp
  • 12 till 15 år
  • 15+
words_matter.jpg

För att förstå termerna flyktingar, migration och asyl behövs vissa grundkunskaper. Läs definitionerna i den här pdf:en och använd dem när ni diskuter...

Åldersgrupp
  • 12 till 15 år
  • 15+