Skip to main content
Flaga Unii Europejskiej Flaga Unii Europejskiej
Learning corner

Tomek i Lila — uwagi dotyczące prowadzenia zajęć edukacyjnych

Na ten sam temat

Europejski atlas mórz

Przeglądaj, łącz i twórz swoją własną mapę morza. Dowiedz się więcej na temat europejskich mórz i wybrzeży, ich środowiska, działalności człowieka ora...

Europejski zestaw narzędzi do ochrony przyrody

Zestaw jest dostępny online i mogą z niego korzystać wszystkie osoby, które poszukują kreatywnych zasobów edukacyjnych, aby zaangażować uczniów w wieku 13–16 lat w ochronę środowiska oraz europejskiej dzikiej fauny, flory i siedlisk przyrodniczych.

Europejski Zielony Ład

Ponad 90 proc. Europejczyków chce, aby UE przeciwdziałała zmianie klimatu. Nagranie wideo pokazuje, w jaki sposób Europejski Zielony Ład ma przyczynić...

Gotowi podjąć wyzwanie ekologiczne?

Materiały dydaktyczne z nowymi pomysłami i podstawowymi informacjami na temat kwestii zrównoważonego rozwoju do wykorzystania na zajęciach w klasie  –...