Направо към основното съдържание
Learning corner

Единство в многообразието

Възрастова група
Тема
Вид материал
Най-ново издание
Помогнете ни да се усъвършенстваме !

Повече по темата

EU&ME quiz

Тази онлайн викторина е създадена за учениците от средните училища, за да им помогне да научат основното за ЕС.

lets-explorer.jpg

ЕС наброява 27 държави-членки. Всяка от тях има различна история, география и култура. Провери знанията си сам, с приятели или съученици.

Four European youngsters, two girls and two boys, depicted on a tandem bike with, while holding an EU flag

Ние идваме от различни държави и говорим различни езици, но европейският континент е нашият общ дом.

europe.jpg

Комплект учебни материали за Европейския съюз, предназначен за ученици от 10-годишна възраст нагоре.