Направо към основното съдържание
Learning corner

Декларация за достъпност

Настоящата декларация се отнася за съдържание, публикувано в домейна: https://learning-corner.learning.europa.eu/index_bg

Тя не важи за друго съдържание или уебсайтове, публикувани в негови поддомейни. За тези уебсайтове и тяхното съдържание ще има отделни декларации за достъпност.

Този уебсайт се управлява от генерална дирекция „Комуникации“. Той е създаден така, че да се използва от възможно най-много хора, включително хора с увреждания.

Би трябвало да можете:

 • да увеличавате големината на съдържанието до 200 % без проблеми,
 • да разглеждате по-голямата част от уебсайта само с помощта на клавиатура,
 • да разглеждате по-голямата част от уебсайта, като използвате съвременен екранен четец и софтуер за разпознаване на реч (на вашия компютър или телефон)

Уебсайтът е създаден така, че да бъде в съответствие с техническия стандарт за уебсайтове и мобилни приложения EN 301 549, v.3.2.1. Той се придържа плътно към ниво AA на Насоките за достъпност на уеб съдържанието (WCAG), версия 2.1.

Степен на съответствие

Този уебсайт съответства частично на технически стандарт EN 301 549, v.3.2.1 и на Насоките за достъпност на уеб съдържанието (WCAG) 2.1, ниво AA. За повече подробности вижте раздел Недостъпно съдържание.

Уебсайтът е тестван за последен път на 5 декември 2023 г.

Изготвяне на настоящата декларация

Настоящата декларация е преразгледана на 8 декември 2023 г.

Декларацията се основава на преглед на представителна извадка от уебстраници от експерт по достъпността, квалифициран от IAAP, като се използва комбинация от ръчно и автоматизирано тестване.

Обратна информация

Ще се радваме да получим вашите коментари и предложения във връзка с достъпността на уебсайта „Кът за обучение“. Моля, уведомете ни, ако се сблъсквате с пречки по отношение на достъпността:

 • тел.: 00 800 6 7 8 9 10 11
 • Формуляр за контакти: Пишете ни (моля, не предоставяйте чувствителна информация във формуляра, например информация, която би разкрила лични финансови или здравни данни или данни по друга чувствителна тема).

Опитваме се да отговаряме в рамките на 15 работни дни от датата на получаване на запитването от компетентната служба на Комисията.

Съвместимост с браузъри и помощни технологии

Уебсайтът „Кът за обучение“ е създаден така, че да е съвместим със следните най-често използвани помощни технологии:

 • последната версия на браузърите Google Chrome и Apple Safari;
 •  в съчетание с последните версии на JAWS, NVDA, VoiceOver и TalkBack.

Технически спецификации

Достъпността на уебсайта „Кът за обучение“ се основава на следните технологии, чрез които се осигурява работата на сайта при конкретната комбинация от уеб браузър и всякакви помощни технологии или плъгини, инсталирани на вашия компютър:

 • HTML
 • WAI-ARIA
 • CSS
 • JavaScript

Недостъпно съдържание

Въпреки положените от нас сериозни усилия да осигурим достъпността на уебсайта „Кът за обучение“, ние сме наясно , че съществуват някои ограничения, и работим за тяхното отстраняване. По-долу е представено описание на известните ограничения и потенциалните решения. Моля, свържете се с нас, ако се сблъскате с проблем, който не е посочен по-долу.

Известни ограничения на уебсайта „Кът за обучение“:

 • Достъпност на навигационното меню: част от съдържанието не е обозначено по подходящ начин, за да се получи оптимален резултат при използване на екранен четец. Планираме да разрешим този проблем до март 2024 г.
 • Формуляр за оценка — съобщения за грешка: съобщенията за грешка във формуляра за оценка не са свързани с полето, в което е открита грешката, и не посочват ясно в кое поле е открита грешката. Планираме да разрешим този проблем през 2024 г.
 • Надписи към видеоклипове: някои от нашите видеоклипове нямат надписи. Работим непрекъснато за добавянето на надписи към повече видеоклипове.
 • Видеоплейър — достъпност чрез клавиатура: известно ни е, че има проблеми, свързани с достъпността на нашия видеоплейър чрез клавиатура (когато се избира езикът на надписите от менюто, не е възможно за смяна на езика да се използват клавишите със стрелки — това може да се направи само с клавиша TAB).
 • Йерархия на заглавията: съдържанието на някои страници не е представено при йерархична организация на заглавията. Планираме да разрешим този проблем до март 2024 г.
 • CAPTCHA тест с плъзгач: Наясно сме с проблемите, свързани с боравенето с плъзгача с помощта на клавиатура. Планираме да разрешим този проблем през 2024 г. Важно е да се отбележи, че CAPTCHA тестът с плъзгач не е достъпен за сляпо-глухи потребители.
 • Хронология на ЕС — викторината „ЕС и АЗ“: не са достъпни само с помощта на клавиатура и част от съдържанието е с недобър цветови контраст. Планираме да разрешим този проблем до 2024 г.
 • Игри: Повечето от игрите не са изцяло достъпни за потребителите, използващи екранни четци, не съдържат подходящи текстови алтернативи и не са достъпни само чрез клавиатура. Част от съдържанието е с недобър цветови контраст. Някои игри предлагат версии за отпечатване във формат PDF, които не са напълно достъпни. Планираме да разрешим тези проблеми до 2025 г.