Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
Learning corner

Работа и обучение

Информация за обмен, стипендии, доброволчество, стажове, работа, посещения в институциите на ЕС и много други възможности за младите хора.  

Обмен и стипендии

Доброволческа дейност

Намиране на работа

Още възможности

Европейски младежки портал

Европейският младежки портал ще ви помогне да научите повече за това как Европа и вашата страна подкрепят младите хора.

Стажове в институциите на ЕС

Много институции и органи на ЕС редовно предлагат на младите хора възможност да придобият безценен опит в сърцето на Европа. Вижте дали отговаряте на условията за следващия прием!

Посещение на ЕС

Искали ли сте някога да видите ЕС отвътре? Научете как вашето училище може да организира посещение в една от институциите на ЕС.