Skip to main content
Learning corner

Изграждане на контакти с други учители

Намерете училища партньори, учители, с които да споделяте опита си, семинари и още много информация, предоставяна от европейските мрежи.

Насоки

Disinformation guidelines cover

Борба с дезинформацията и насърчаване на цифровата грамотност

В тези насоки педагогиката и практиката са обединени в лесен за използване формат. Те помагат да се разбере как може да се постигне цифрова грамотност и предоставят полезни знания за динамиката и проявите на дезинформация.

Graphic detail from the cover

Използване на изкуствен интелект (ИИ) и данни

Тези насоки имат за цел да се помогне на преподавателите да разберат потенциала, който приложенията на изкуствения интелект и използването на данни могат да имат в образованието, и да се повиши осведомеността за възможните рискове.

Преподаване на конкретни теми

Търсите идеи от други учители за начините за преподаване на дадена тема?
Разгледайте нашата селекция от полезни връзки:

scientix

Scientix

Scientix е общността за научно образование в Европа. Нейната цел е да насърчава и подкрепя общоевропейското сътрудничество между учителите, изследователите и създателите на политики, за да вдъхновява студентите да се стремят към кариера в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ).
(многоезичен уебсайт)

climate coalition

Коалиция „Образование за климата“

Коалицията „Образование за климата“ е образователна общност, основана на участието, в подкрепа на необходимите промени за едно неутрално по отношение на климата общество.
(уебсайт на английски)

Blue Charter

Мрежа на европейските сини училища

Мрежата на европейските сини училища е инициатива, която свързва различни организации, проекти и хора, допринасящи за грамотността по отношение на океаните и за устойчивото управление на океаните.
(уебсайт на английски)

Radicalisation Awareness Network

RAN за специалисти

Мрежата за осведоменост по въпросите на радикализацията за специалисти (RAN Practitioners) свързва практикуващи на първа линия специалисти от цяла Европа, занимаващи се с предотвратяването и противодействието на насилствения екстремизъм във всичките му форми.
(уебсайт на английски)