Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
Learning corner

Свързване на учители

Намерете училища за съвместна работа, учители, с които да споделяте опита си, семинари и още много информация, предоставяна от европейските мрежи.

Преподаване на конкретни теми

Търсите идеи от други учители за начините за преподаване на дадена тема?
Разгледайте нашата селекция на полезни връзки: