Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Learning corner
Fógra nuachta11 Deireadh Fómhair 2021

NextGenerationEU

""
© European Union

Tá an Eoraip ag téarnamh ón ngéarchéim sláinte poiblí is mó dá raibh inti riamh, ceann as ar eascair moilliú ar an ngeilleagar nach bhfacthas a leithéid riamh roimhe sin. Tá paindéim an choróinvíris tar éis cur isteach orainn go léir ar bhealach amháin nó ar bhealach eile.

Tá níos mó i gceist le NextGenerationEU ná díreach plean téarnaimh – is deis aon uaire atá ann a bheith níos láidre tar éis na paindéime, ár ngeilleagair agus ár sochaithe a athrú ó bhonn agus Eoraip a mhúnlú a théann chun tairbhe do chách.

Faigh amach conas atá Eoraip níos sláintiúla, níos glaise agus níos digití á cothú ag an Aontas, agus conas is féidir leatsa a bheith páirteach san athrú. De réir mar a chuirfear maoiniú NextGenerationEU ar fáil agus de réir mar a chuirfear tús leis na tionscadail, beidh tú in ann teacht ar thuilleadh eolais anseo faoi na tionscnaimh i do cheantar féin.

Sonraí

Dáta foilsithe
11 Deireadh Fómhair 2021