Skip to main content
Bratach an Aontais Eorpaigh Bratach an Aontais Eorpaigh
Learning corner

Nuacht agus comórtais

Scagadh de réir

Nuacht agus comórtais
(95)

RSS
Torthaí ó 1 go 20
 • Fógra nuachta

Beir greim ar leabhar!

An 27 Márta bíonn Lá na nÚdar Eorpach ann, tionscnamh de chuid an Choimisiúin Eorpaigh, chun an ghlúin óg a nascadh arís leis an léitheoireacht agus chun cuidiú leo eolas a chur ar éagsúlacht litríocht na hEorpa.

 • Fógra nuachta

Juvenes Translatores — Comórtas 2022

Tréaslaíonn an Coimisiún Eorpach a ngradam leis na 27 mbuaiteoir i gcomórtas aistriúcháin Juvenes Translatores do lucht meánscoile.

 • Fógra nuachta

112: Uimhir éigeandála an Aontais

Is é an 11 Feabhra lá 112 – ócáid mhaith le múineadh do pháistí gur féidir leo glao ar 112, seacht lá na seachtaine, chun teacht ar na seirbhísí éigea...

 • Fógra nuachta

Lá Idirnáisiúnta an Oideachais 2023

An 24 Eanáir beidh Lá Idirnáisiúnta an Oideachais, a d’fhógair Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe in 2018, á cheiliúradh ar fud an domhain chun béim a leagan ar ról an oideachais i gcothú na síochána agus na forbartha.

 • Alt nuachta

Uachtaránacht na Sualainne ar an Aontas Eorpach

Seans go bhfuil a fhios agat go ndéantar Uachtaránacht an Aontais Eorpaigh a mhalartú idir Ballstáit an Aontais gach re seal. Ón 1 Eanáir is ag an tSualainn a bheidh an Uachtaránacht sin.

Ach an raibh a fhios agat go bhfuil an tSualainn mar chuid de thríréad ina bhfuil na tíortha a tháinig roimpi?

 • Alt nuachta

Céim chun tosaigh don Chróit

Ón 1 Eanáir 2023 tá 20 tír mar chuid den limistéar euro: ó shin i leith, tá an Chróit i measc na mBallstát a úsáideann an euro mar airgeadra.

 • Fógra nuachta

Busanna scoile do pháistí na hÚcráine

Tá an Coimisiún Eorpach ag iarraidh ar eintitis phoiblí agus phríobháideacha san Aontas agus níos faide i gcéin teacht le chéile agus dlúthpháirtíocht a léiriú trí bhusanna a bhronnadh atá riachtanach chun páistí na hÚcráine a thabhairt ar ais ar scoil go sábháilte.

 • Fógra nuachta

Leatsa an Eoraip, Abair leat!

Glac páirt i ‘Leatsa an Eoraip, Abair leat!’ (YEYS), imeacht a bheidh á eagrú ag Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa sa Bhruiséil an 23 agus an 24 Márta 2023! Comhroinn smaointe i mBéarla le daltaí agus múinteoirí ó 34 thír le linn imeacht spreagúil idirghníomhach.

 • Fógra nuachta

Expertiment for the Classroom

Tá an Coimisiún Eorpach ag cur deis speisialta ar fáil duit dul i gcomhar le taighdeoir nó saineolaí i do réimse ábhair féin chun ábhar foghlama a chomhchruthú.

 • Fógra nuachta

Bliain Eorpach na hÓige: níl an t-am istigh go fóill!

Tá Bliain Eorpach na hÓige ag teacht chun deiridh ach tá cúpla mí agat fós chun páirt a ghlacadh. Bliain ar leith is ea í ina ndírítear ar an gcuimsiú, agus cabhrú le gach duine óg a bheith ina saoránaigh ghníomhacha rannpháirteacha.

 • Alt nuachta

14 Meán Fómhair | Cuir an dáta sa dialann: aitheasc ar Staid an Aontais 2022

Gach bliain i mí Mheán Fómhair, tugann Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh an t-aitheasc ar Staid an Aontais (SOTEU) os comhair Pharlaimint na hEorpa. Déantar trácht san aitheasc sin ar an méid a baineadh amach in imeacht na bliana a chuaigh thart agus leagtar amach tosaíochtaí na chéad bhliana eile.

 • Fógra nuachta

Ceannas glactha ag an tSeicia ar an Aontas Eorpach

Ó bhí an 1 Iúil ann, is é seal na Seicia ar an uachtaránacht atá ann. Tá 5 thosaíocht leagtha síos ag an tír ar ar cheart don Aontas díriú sna míonna amach romhainn, faoin mana ‘An Eoraip mar Chúram: Athsmaoineamh, Atógáil, Athchumhachtú’: