Skip to main content
Bratach an Aontais Eorpaigh Bratach an Aontais Eorpaigh
Learning corner

Nuacht agus comórtais

Scagadh de réir

Nuacht agus comórtais
(87)

RSS
Torthaí ó 1 go 20
Fógra nuachta |

Glac páirt i ‘Leatsa an Eoraip, Abair leat!’ (YEYS), imeacht a bheidh á eagrú ag Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa sa Bhruiséil an 23 agus an 24 Márta 2023! Comhroinn smaointe i mBéarla le daltaí agus múinteoirí ó 34 thír le linn imeacht spreagúil idirghníomhach.

Fógra nuachta |

Tá an Coimisiún Eorpach ag cur deis speisialta ar fáil duit dul i gcomhar le taighdeoir nó saineolaí i do réimse ábhair féin chun ábhar foghlama a chomhchruthú.

Fógra nuachta |

Tá Bliain Eorpach na hÓige ag teacht chun deiridh ach tá cúpla mí agat fós chun páirt a ghlacadh. Bliain ar leith is ea í ina ndírítear ar an gcuimsiú, agus cabhrú le gach duine óg a bheith ina saoránaigh ghníomhacha rannpháirteacha.

Alt nuachta |

Gach beannacht ar na múinteoirí uile – tá ról an-tábhachtach agaibh maidir le luachanna an Aontais Eorpaigh a chur i láthair do daoine óga!

Alt nuachta |

Gach bliain i mí Mheán Fómhair, tugann Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh an t-aitheasc ar Staid an Aontais (SOTEU) os comhair Pharlaimint na hEorpa. Déantar trácht san aitheasc sin ar an méid a baineadh amach in imeacht na bliana a chuaigh thart agus leagtar amach tosaíochtaí na chéad bhliana eile.

Fógra nuachta |

Ó bhí an 1 Iúil ann, is é seal na Seicia ar an uachtaránacht atá ann. Tá 5 thosaíocht leagtha síos ag an tír ar ar cheart don Aontas díriú sna míonna amach romhainn, faoin mana ‘An Eoraip mar Chúram: Athsmaoineamh, Atógáil, Athchumhachtú’:

Fógra nuachta |

An cuimhin leat dúshlán Film4Energy a d’fhógair muid an Fómhar seo caite?

Fógra nuachta |

Bíonn Lá na hEorpa ann gach bliain an 9 Bealtaine nuair a dhéantar ceiliúradh ar shíocháin agus ar aontacht san Aontas Eorpach.

Alt nuachta |

Tá eolas bréagach agus míthreorach á scaipeadh ar líne ar bhealach nár tharla cheana. Tá sé ag éirí níos riachtanaí de réir a chéile uirlisí iontaofa a aimsiú chun dul i ngleic leis an bhfadhb sin.

Fógra nuachta |

An 24 Feabhra 2022, nuair a dhúisigh an Eoraip, bhí scéal uafáis ann faoi ionsaí míleata na Rúise i gcoinne na hÚcráine. Ní hamháin gur ionsaí é sin i gcoinne na hÚcráine, ach is ionsaí é freisin i gcoinne na luachanna a seasaimid leo san Aontas Eorpach.

Fógra nuachta |

An bhfuil turas chun na Bruiséile á bheartú agat? Déan cinnte de go dtugann tú cuairt ar an ionad taispeántais Experience Europe chun an t-eolas ar fad a fháil faoin gCoimisiún Eorpach.

Fógra nuachta |

Tá sé tábhachtach go mbíonn ár bpáistí ag foghlaim faoin Aontas Eorpach ó aois óg ionas gur féidir leo a bheith ina saoránaigh ghníomhacha den Aontas.

Fógra nuachta |

Is í 2022 Bliain Eorpach na hÓige! Is deis ar leith í chun béim a chur ar an ról tábhachtach atá óige na hEorpa maidir le todhchaí níos glaise,...