Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Learning corner

Nuacht agus comórtais

Scagadh de réir

Nuacht agus comórtais
(129)

RSS
Torthaí ó 1 go 20
Right to vote
 • Alt nuachta

Tá toghcháin Pharlaimint na hEorpa ag druidim linn go tapa!

 • Am léitheoireachta: 1 nóiméad
Illustration photos for the Commission's social media channels
 • Alt nuachta

An 9 Bealtaine gach bliain, déanaimid ceiliúradh ar Lá na hEorpa in ómós do Dhearbhú Schuman a cuireadh i láthair an 9 Bealtaine 1950.

 • Am léitheoireachta: 1 nóiméad
""
 • Alt nuachta

Tríd an bhFóram Eorpach maidir le Cearta an Linbh, dúirt leanaí linn gur ábhar tábhachtach é rannpháirtíocht dhaonlathach. Mar sin, iarraimid orthu níos mó eolais a thabhairt dúinn trí shuirbhé ar líne i dteangacha uile an Aontais.

 • Am léitheoireachta: 1 nóiméad
112 (emergency telephone number)
 • Fógra nuachta

An bhfuil a fhios agat cén uimhir le glao a chur uirthi i gcás éigeandála? Ar ábharaí an tsaoil, níl ach aon uimhir amháin le cuimhneamh uirthi ar fud na hEorpa: 112.  

 • Am léitheoireachta: 1 nóiméad
""
 • Fógra nuachta

Tréaslaíonn an Coimisiún Eorpach a ngradam leis na 27 mbuaiteoir i gcomórtas aistriúcháin Juvenes Translatores do lucht meánscoile.

 • Am léitheoireachta: 1 nóiméad
""
 • Fógra nuachta

Tá sé de cheart ag páistí agus daoine óga teacht i méadaíocht i dtimpeallacht dhigiteach inar féidir leo ábhar a chruthú agus a roinnt agus dul i ngleic leis go sábháilte.

 • Am léitheoireachta: 1 nóiméad
Young people working in groups and speaking into a microphone
 • Alt nuachta

Is spás sábháilte é Ardán Rannpháirtíochta Leanaí an Aontais do leanaí agus do dhéagóirí chun a dtuairimí a chur in iúl maidir le hábhair a dhéanann difear dóibh, agus chun a dtuairimí a chur le próisis chinnteoireachta an Aontais. Féachaimis siar ar chuid dá ngníomhaíochtaí le bliain anuas.

 • Am léitheoireachta: 1 nóiméad
 • Fógra nuachta

An 24 Eanáir beidh Lá Idirnáisiúnta an Oideachais, a d’fhógair Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe in 2018, á cheiliúradh ar fud an domhain chun béim a leagan ar ról an oideachais i gcothú na síochána agus na forbartha.

 • Am léitheoireachta: 1 nóiméad
""
 • Alt nuachta

An bhfuil tusa i do chónaitheoir san Aontas Eorpach, an bhfuil tú idir 16-30 bliain d'aois agus an bhfuil tú ag obair ar...

 • Am léitheoireachta: 1 nóiméad
""
 • Alt nuachta

Le déanaí, d’iarr comórtas ImagineEU ar mhic léinn atá sa dá bhliain dheireanacha den mheánscoil níos mó a fhoghlaim faoin tsaoránacht ghníomhach san Aontas Eorpach.

 • Am léitheoireachta: 1 nóiméad