Ar aghaidh go dtí an príomhábhar
Learning corner

Líonrú a dhéanamh le múinteoirí eile

Aimsigh scoileanna le dul i gcomhar leo, múinteoirí lenar féidir leat do thaithí a roinnt, seimineáir agus tuilleadh eolais a chuireann líonraí Eorpacha ar fáil.

Treoirlínte

Disinformation guidelines cover

Tugtar an oideolaíocht agus an cleachtas le chéile sna treoirlínte i bhformáid amháin atá éasca a úsáid: Cabhraíonn siad le tuiscint a fháil ar an gcaoi ar féidir litearthacht dhigiteach a bhaint amach agus cuireann siad eolas úsáideach ar fáil maidir le dinimic agus léiriú na bréagaisnéise.

Graphic detail from the cover

Dearadh na treoirlínte chun cuidiú le hoideoirí agus le saoránaigh tuiscint a fháil ar an acmhainneacht a bhaineann le feidhmeanna úsáide IS agus sonraí san oideachas, sin agus feasacht faoi na rioscaí féideartha a mhúscailt.

Ábhair faoi leith a theagasc

An bhfuil tú ag lorg smaointí ó do phiaraí i dtaca le bealaí chun ábhar faoi leith a theagasc?
Féach ar na naisc úsáideacha seo atá againn:

scientix

Is é Scientix pobal an oideachais eolaíochta san Eoraip. Tá sé mar aidhm aige comhoibriú uile-Eorpach a chur chun cinn i measc múinteoirí, taighdeoirí agus lucht déanta beartas chun mic léinn a spreagadh chun tabhairt faoi ghairmeacha i réimse na hEolaíochta, na Teicneolaíochta, na hInnealtóireachta agus na Matamaitice (ETIM).
(Suíomh gréasáin ilteangach)

Blue Charter

Is tionscnamh é Líonra na Scoileanna Gorma Eorpacha a nascann le chéile eagraíochtaí, tionscadail agus daoine éagsúla a chuireann le litearthacht na n-aigéan agus le bainistiú inbhuanaithe na n-aigéan.
(Suíomh gréasáin i mBéarla)

Radicalisation Awareness Network

Nascann an Líonra um Fheasacht ar an Radacú (Cleachtóirí RAN) le chéile cleachtóirí túslíne ó gach cearn den Eoraip a bhfuil baint acu le hantoisceachas foréigneach de gach cineál a chosc agus a chomhrac.
(Suíomh gréasáin i mBéarla)