Mur għall-kontenut ewlieni
Learning corner
Avviż tal-aħbarijiet6 Frar 2024

Flimkien għal internet aħjar

""
www.saferinternetday.org

It-tfal u ż-żgħażagħ jistħoqqilhom jikbru f’ambjent diġitali fejn jistgħu joħolqu, jinvolvu ruħhom u jixxerjaw b’mod sikur. Skopri dwar kif l-UE tipproteġik online b’“L-Att dwar is-Servizzi Diġitali (DSA) spjegat”. Dan il-fuljett il-ġdid jispjega bi kliem sempliċi dak li d-DSA stabbilixxa biex jipproteġi lit-tfal u liż-żgħażagħ ta’ taħt it-18-il sena.

Dettalji

Data tal-pubblikazzjoni
6 Frar 2024
Type of content
Celebration