Skip to main content
Bandiera tal-Unjoni Ewropea Bandiera tal-Unjoni Ewropea
Learning corner

Aħbarijiet u kompetizzjonijiet

Iffiltra skont

Aħbarijiet u kompetizzjonijiet (87)

RSS
Qed jintwerew ir-riżultati 1 sa 20
Avviż tal-aħbarijiet |

Ingħaqad ma’ L-Ewropa Tiegħek, Leħnek! (YEYS) avveniment organizzat mill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew fi Brussell fit-23 u l-24 ta' Marzu 2023! Skambju ta’ ideat bl-Ingliż ma’ studenti u għalliema minn 34 pajjiż matul avveniment eċċitanti u interattiv.

Avviż tal-aħbarijiet |

Il-Kummissjoni Ewropea tagħtik opportunità rari biex tingħaqad ma’ riċerkatur jew espert fil-qasam tas-suġġett rispettiv tiegħek biex jinħoloq materjal ta’ tagħlim b’mod konġunt.

Avviż tal-aħbarijiet |

Għandek 18-il sena u lest għal avventura? Lesti ruħek biex tesplora l-Ewropa billi tingħaqad ma’ DiscoverEU.

Avviż tal-aħbarijiet |

Is-sena Ewropea taż-Żgħażagħ waslet fi tmiemha, iżda għad għandek ftit xhur biex tieħu vantaġġ minnha. Sena speċjali b’enfasi fuq l-inklużjoni: biex iż-żgħażagħ kollha jsiru ċittadini attivi u impenjati.

Artiklu tal-aħbarijiet |

L-isbaħ xewqat lill-għalliema kollha – intom għandkom rwol ewlieni fit-komunikazzjoni tal-UE liż-żgħażagħ!

Mill-invażjoni tar-Russja ’l hawn, l-UE tinsab magħquda fis-tagħha mal-Ukrajna u se tkompli tappoġġja lill-Ukrajna u lill-poplu tagħha. Skont l-istimi, kważi nofs ir-refuġjati mill-Ukrajna huma tfal tal-età tal-iskola

Avviż tal-aħbarijiet |

L-iskejjel sekondarji fil-pajjiżi kollha tal-UE issa jistgħu jibdew jirreġistraw għal Juvenes Translatores, il-konkors annwali tat-traduzzjoni tal-Kummissjoni Ewropea.

Avviż tal-aħbarijiet |

Mill-1 ta’ Lulju ’l hawn, iċ-Ċekja għaddiet biex torganizza l-presidenza. Il-pajjiż stabbilixxa 5 prijoritajiet li l-UE għandha tiffoka fuqhom għax-xhur li ġejjin, taħt is-slogan “L-Ewropa bħala missjoni: Naħsbu mill-Ġdid, Nibnu mill-Ġdid, Nagħtu s-Setgħa mill-Ġdid”:

Avviż tal-aħbarijiet |

Tiftakarha l-Film4Energy challenge li konna ħabbarna l-ħarifa li għaddiet?

Avviż tal-aħbarijiet |

Jum l-Ewropa, li jiġi ċċelebrat fid-9 ta’ Mejju ta’ kull sena, jiċċelebra l-paċi u l-għaqda fl-Unjoni Ewropea.

Artiklu tal-aħbarijiet |

Informazzjoni falza jew qarrieqa tinfirex online bħal qatt qabel. Huwa dejjem aktar meħtieġ li jinstabu għodod affidabbli biex tiġi indirizzata din il-problema.

Avviż tal-aħbarijiet |

Fl-24 ta’ Frar 2022, l-Ewropa semgħet bl-aħbarijiet xokkanti dwar l-aggressjoni militari tar-Russja kontra l-Ukrajna. Dan mhux biss attakk kontra l-Ukrajna, iżda wkoll kontra l-valuri li ngħożżu fl-Unjoni Ewropea.

Avviż tal-aħbarijiet |

Qed tippjana vjaġġ lejn Brussell? Kun ċert li żżur il-wirja interattiva Experience Europe u skopri kollox dwar il-Kummissjoni Ewropea.

Avviż tal-aħbarijiet |

It-tagħlim dwar l-UE minn età bikrija huwa importanti biex it-tfal tagħna jkunu jistgħu jsiru ċittadini attivi tal-UE.

Avviż tal-aħbarijiet |

L-2022 hija s-Sena Ewropea taż-Żgħażagħ! Opportunità perfetta biex jiġi enfasizzat ir-rwol importanti taż-żgħażagħ Ewropej fit-tiswir ta’ futur...

Avviż tal-aħbarijiet |

Kull sitt xhur, Stat Membru differenti tal-UE jmexxi l-UE. Dan ifisser li hu jmexxi l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, jorganizza l-laqgħat tal...

Artiklu tal-aħbarijiet |

Fl-era tad-diġitalizzazzjoni u t-teknoloġija, l-iskejjel kellhom ukoll jadattaw u jibdlu l-metodi ta’ tagħlim tagħhom. SELFIE, għodda online bla ħlas...