Skip to main content
Bandiera tal-Unjoni Ewropea Bandiera tal-Unjoni Ewropea
Learning corner

Aħbarijiet u kompetizzjonijiet

Iffiltra skont

Aħbarijiet u kompetizzjonijiet (81)

RSS
Qed jintwerew ir-riżultati 1 sa 20
Avviż tal-aħbarijiet |

Mill-1 ta’ Lulju ’l hawn, iċ-Ċekja għaddiet biex torganizza l-presidenza. Il-pajjiż stabbilixxa 5 prijoritajiet li l-UE għandha tiffoka fuqhom għax-xhur li ġejjin, taħt is-slogan “L-Ewropa bħala missjoni: Naħsbu mill-Ġdid, Nibnu mill-Ġdid, Nagħtu s-Setgħa mill-Ġdid”:

Avviż tal-aħbarijiet |

Tiftakarha l-Film4Energy challenge li konna ħabbarna l-ħarifa li għaddiet?

Avviż tal-aħbarijiet |

Jum l-Ewropa, li jiġi ċċelebrat fid-9 ta’ Mejju ta’ kull sena, jiċċelebra l-paċi u l-għaqda fl-Unjoni Ewropea.

Artiklu tal-aħbarijiet |

Għandek 18-il sena u lest għal avventura? Lesti ruħek biex tesplora l-Ewropa billi tingħaqad ma’ DiscoverEU.

Artiklu tal-aħbarijiet |

Informazzjoni falza jew qarrieqa tinfirex online bħal qatt qabel. Huwa dejjem aktar meħtieġ li jinstabu għodod affidabbli biex tiġi indirizzata din il-problema.

Avviż tal-aħbarijiet |

Fl-24 ta’ Frar 2022, l-Ewropa semgħet bl-aħbarijiet xokkanti dwar l-aggressjoni militari tar-Russja kontra l-Ukrajna. Dan mhux biss attakk kontra l-Ukrajna, iżda wkoll kontra l-valuri li ngħożżu fl-Unjoni Ewropea.

Avviż tal-aħbarijiet |

Qed tippjana vjaġġ lejn Brussell? Kun ċert li żżur il-wirja interattiva Experience Europe u skopri kollox dwar il-Kummissjoni Ewropea.

Avviż tal-aħbarijiet |

It-tagħlim dwar l-UE minn età bikrija huwa importanti biex it-tfal tagħna jkunu jistgħu jsiru ċittadini attivi tal-UE.

Avviż tal-aħbarijiet |

L-2022 hija s-Sena Ewropea taż-Żgħażagħ! Opportunità perfetta biex jiġi enfasizzat ir-rwol importanti taż-żgħażagħ Ewropej fit-tiswir ta’ futur...

Avviż tal-aħbarijiet |

Kull sitt xhur, Stat Membru differenti tal-UE jmexxi l-UE. Dan ifisser li hu jmexxi l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, jorganizza l-laqgħat tal...

Artiklu tal-aħbarijiet |

Fl-era tad-diġitalizzazzjoni u t-teknoloġija, l-iskejjel kellhom ukoll jadattaw u jibdlu l-metodi ta’ tagħlim tagħhom. SELFIE, għodda online bla ħlas...

Avviż tal-aħbarijiet |

Jekk qed tfittex informazzjoni ġenerali dwar x’tagħmel l-Unjoni Ewropea, jew tixtieq tinvolvi l-iskola tiegħek fil-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa...

Avviż tal-aħbarijiet |

Għandek bejn 16 u 18-il sena u tixtieq tipparteċipa f’avveniment taż-żgħażagħ fejn tista’ tiltaqa’ ma’ studenti Ewropej oħra u tiddiskuti (bl-Ingliż) ...

Avviż tal-aħbarijiet |

B'xejn u miftuħ għal kulħadd, Science is Wonderful! iġib id-dinja tax-xjenza fl-iskejjel primarji u sekondarji madwar l-Ewropa kollha. Xjenzati mid-di...

Avviż tal-aħbarijiet |

Il-Ġimgħa tal-Ikkowdjar tal-UE reġgħet magħna mid-9 sal-24 ta’ Ottubru, u toffri lill-istudenti l-possibbiltà li jagħmlu l-ewwel passi tagħhom bħala k...

Avviż tal-aħbarijiet |

L-Ewropa qed tirkupra mill-akbar kriżi tas-saħħa pubblika fl-istorja tagħha, li wasslet ukoll għal tnaqqis fir-ritmu ekonomiku mingħajr preċedent. Il-...