Skip to main content
Vlajka Evropské unie Vlajka Evropské unie
Learning corner

Hledání zaměstnání

Přehled informací o studijních výměnách, stipendiích, dobrovolnické činnosti, stážích, pracovních místech, návštěvách orgánů EU a řadě dalších příležitostí pro mladé lidi. 

Výměnné programy a stipendia

Dobrovolnictví

Za prací do jiné země EU

Další příležitosti

Stáže v evropských institucích

Mnohé instituce a orgány EU nabízejí mladým lidem příležitost absolvovat stáž v srdci Evropy a získat tak cenné zkušenosti. Podívejte se, zda splňujete kritéria a můžete se přihlásit!

Stáže v evropských institucích

Mnohé instituce a orgány EU nabízejí mladým lidem příležitost absolvovat stáž v srdci Evropy a získat tak cenné zkušenosti. Podívejte se, zda splňujete kritéria a můžete se přihlásit!

Návštěvy evropských institucí

Chtěli jste se někdy podívat do sídla některého z evropských orgánů? Zde najdete informace o tom, jak byste mohli s vaší školou některou z institucí EU navštívit.