Gå direkt till innehållet
Learning corner

EU:s strategi för barnets rättigheter

Åldersgrupp
  • 12 till 15 år
  • 15+
Ämne
Typ av material

Relaterade publikationer

Om samma ämne

A family depicted around a globe

Detta utbildningsmaterial har utvecklats för lågstadielärare och lågstadieelever (6–7-årsåldern). Dess syfte är att ge lärare stöd för att organisera diskussioner i klassrummet för att på ett effektivt sätt behandla könsstereotyper baserat på transportsektorn som exempel.