Gå direkt till innehållet
Learning corner

EU:s milstolpar i kampen för kvinnors rättigheter

Åldersgrupp
  • 15+
Ämne
Typ av material

Om samma ämne

A family depicted around a globe

Detta utbildningsmaterial har utvecklats för lågstadielärare och lågstadieelever (6–7-årsåldern). Dess syfte är att ge lärare stöd för att organisera diskussioner i klassrummet för att på ett effektivt sätt behandla könsstereotyper baserat på transportsektorn som exempel.

eu_strategy_on_the_rights_of_the_child.jpg

EU-kommissionen lägger fram sin första strategi för att skydda och stödja alla barn oavsett deras bakgrund, ursprung, sociala status eller uppehållsst...

Om samma ämne

euwiaa-nouk.png

Hjälp dina elever att upptäcka mer om länderna i Europeiska unionen med denna roliga, interaktiva karta. Res till varje land och ta reda på vad man gi...

eu-and-me.jpg

Är du mellan 15 och 18 år eller högstadie- eller gymnasielärare? Vill du veta mer om Europeiska unionen och vad den gör för dig? Då ska du läsa den här broschyren.

europe-through-the-generations.jpg

En film producerad av Europeiska unionens råd med anledning av Europadagen den 9 maj 2015. Baserat på Victoria Martín de la Torres bok Europe, a leap ...