Přejít na hlavní obsah
Learning corner

Evropská unie Fakta a čísla

Věková skupina
  • 9 až 12 let
  • 12 až 15 let
  • 15 let a více
Téma
Typ materiálu
  • Brožura

Další tematické materiály

""

Tento soubor pedagogických materiálů má učitelům poskytnout praktické pokyny související s výstavou Art in Democracy ("Umění v demokracii ").

eu-and-me.jpg

Publikace je urcena mladým lidem ve veku 15 až 18 let a ucitelum stredních škol, kterí mají zájem dozvedet se více o Evropské unii a tom, co nabízí. 

euwiwd_0.png

Tato publikace je průvodcem Evropskou unií (EU) a tím, co dělá. V prvním oddíle je stručně objasněno, co je to Evropská unie. Druhý oddíl nazvaný „Co ...

euwiaa-nouk.png

Pomocí této zábavné a interaktivní mapy můžete svým žákům přiblížit nové informace o zemích Evropské unie. Vydejte se na výlet po všech členských zemí...

EU MAP ATLAS

Prostudujte, založte a vytvořte si svou vlastní mapu moří. Další informace o evropských mořích a pobřežích, o jejich životním prostředí, o související...

united in diversity map

Plakát pro děti zobrazující mapu Evropy s malými obrázky, které ilustrují některé národní charakteristiky a tradice jednotlivých zemí.