Skip to main content
Learning corner
Åldersgrupp
15+
Ämne
Migration
Typ av material
Video

Om samma ämne

Boken om drömmar

I den här boken finns berättelser om syriska barn och ungdomar som tvingats lämna sitt land på grund av kriget.

Hjälpa människor som tvingas fly

Det här undervisningsmaterialet kan du använda för att lära eleverna vad EU, UNHCR och Unicef gör för att hjälpa människor i Afrika som har tvingats f...

Migration och asyl

EU:s gemensamma invandrings- och asylpolitik innebär att EU lättare kan hantera migrationsfrågor på ett effektivt sätt. Det här faktabladet ingår i pu...

Syriska barn berättar

Konflikten i Syrien har pågått i över tio år och har lett till en av de värsta humanitära kriserna i modern historia.