Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
Learning corner
Известие26 август 2020

План за действие в областта на цифровото образование (актуализация)

digital_education_anction_plan.gif
© European Union

Комисията иска да чуе вашето мнение

Кризата с COVID-19 породи както предизвикателства, така и възможности в областта на цифровата трансформация в ЕС.

В актуализирания план за действие на Комисията ще бъдат взети предвид поуките от кризата и ще бъде представена дългосрочна визия за цифровата трансформация на образованието и обучението в ЕС.

Целите на плана са: повишаване на цифровата грамотност; подпомагане на страните от ЕС да работят заедно за адаптиране на своите системи за образование и обучение към цифровата ера; използване на потенциала на интернет, за да стане онлайн обучението достъпно за всички.

Период за коментари:18 юни 2020 - 04 септември 2020 (полунощ брюкселско време)

Към консултацията >

Данни

Дата на публикуване
26 август 2020