Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie
Learning corner
Tlačové oznámenie26 august 2020

Akčný plán digitálneho vzdelávania (aktualizácia)

digital_education_anction_plan.gif
© European Union

Komisia chce počuť vaše názory

Kríza spôsobená ochorením COVID-19 prináša nielen výzvy, ale aj príležitosti pre digitálnu transformáciu v EÚ. Aktualizovaný akčný plán Komisie bude čerpať z ponaučení, ku ktorým sme dospeli vďaka kríze, a stanoví dlhodobú víziu digitálnej transformácie vo vzdelávaní av odbornej príprave vEÚ.

Jeho cieľom bude: zvýšiť digitálnu gramotnosť; uľahčiť spoluprácu medzi krajinami EÚ pri prispôsobovaní ich systémov vzdelávania a odbornej prípravy digitálnemu veku; využívať potenciál internetu v záujme sprístupnenia online vzdelávania pre všetkých.

Obdobie predkladania spätnej väzby: 18 jún 2020 - 04 september 2020 (O polnoci bruselského času)

Prejsť na konzultáciu

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
26 august 2020