Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie
Learning corner

Usporiadať podľa

Aktuality a súťaže (87)

RSS
Zobrazujú sa výsledky 1 až 20
Tlačové oznámenie |

Zúčastnite sa na podujatí Vaša Európa, váš názor (YEYS), ktoré organizuje Európsky hospodársky a sociálny výbor v Bruseli 23. a 24. marca 2023! Vymieňajte si nápady v angličtine so študentmi a učiteľmi z 34 krajín počas zaujímavého a interaktívneho podujatia.

Tlačové oznámenie |

Európska komisia vám poskytuje zriedkavú príležitosť spolupracovať s výskumným pracovníkom alebo odborníkom vo vašej príslušnej oblasti s cieľom spoločne vytvoriť vzdelávacie materiály.

Tlačové oznámenie |

Európsky rok mládeže sa chýli ku koncu, no ostáva vám ešte niekoľko mesiacov, aby ste si ho užili. Výnimočný rok, keď sa dôraz kladie na začlenenie: pomôcť všetkým mladým ľuďom, aby sa stali aktívnymi a angažovanými občanmi.

Novinový článok |

Prajeme všetko najlepšie všetkým učiteľom – zohrávate kľúčovú úlohu pri šírení povedomia o EÚ medzi mladými ľuďmi!

Tlačové oznámenie |

Stredné školy vo všetkých krajinách EÚ sa teraz môžu začať prihlasovať do každoročnej prekladateľskej súťaže Juvenes Translatores organizovanej Európskou komisiou.

Tlačové oznámenie |

Od 1. júla je predsedníckou krajinou Česko. Pod heslom „Európa ako úloha“ táto krajina stanovila 5 priorít, na ktoré by sa EÚ mala v nasledujúcich mesiacoch zamerať a ktorými sú:

Tlačové oznámenie |

Spomínaš si na výzvu Film4Energy, ktorú sme ohlásili na jeseň minulého roka?

Tlačové oznámenie |

Deň Európy, ktorý sa koná každý rok 9. mája, oslavuje mier a jednotu v Európskej únii.

Novinový článok |

Nepravdivé alebo zavádzajúce informácie sa šíria online ako nikdy predtým. Je čoraz viac potrebné nájsť spoľahlivé nástroje na riešenie tohto problému.

Tlačové oznámenie |

Dňa 24. februára 2022 sa Európa zobudila do sveta, v ktorom sa začali vysielať mučivé správy o ruskej vojenskej agresii voči Ukrajine. Nejde len o útok na Ukrajinu, ale aj na hodnoty, ktoré v Európskej únii presadzujeme.

Tlačové oznámenie |

Máte cestu do Bruselu? Určite navštívte interaktívnu expozíciu Experience Europe, na ktorej sa dozviete všetko o Európskej komisii.

Tlačové oznámenie |

Aby sa naše deti mohli stať aktívnymi občanmi EÚ, je dôležité ich vzdelávať o EÚ od útleho veku.

Tlačové oznámenie |

Rok 2022 je Európsky rok mládeže! Ideálna príležitosť vyzdvihnúť dôležitú úlohu európskej mládeže pri formovaní ekologickejšej, inkluzívnejšej a...

Tlačové oznámenie |

Každých šesť mesiacov vedie EÚ iný členský štát. To znamená, že daný štát je na čele Rady Európskej únie, organizuje zasadnutia vedúcich...

Novinový článok |

V ére digitalizácie a technológií sa museli aj školy prispôsobiť a zmeniť svoje vyučovacie metódy. SELFIE je bezplatný online nástroj vytvorený...