Prejsť na hlavný obsah
Learning corner

Spojiť sa s inými učiteľmi

Tu nájdete školy, s ktorými môžete nadviazať kontakt, učiteľov, s ktorými si môžete vymieňať skúsenosti, semináre a množstvo ďalších informácií poskytovaných európskymi sieťami.

Usmernenia

Graphic detail from the cover

Cieľom usmernení je pomôcť pedagógom pochopiť potenciál, aký môže mať používanie aplikácií umelej inteligencie a údajov vo vzdelávaní, a zvýšiť povedomie o možných rizikách.

Výučba na konkrétne témy

Chcete zistiť, ako vyučujú konkrétnu tematiku vaši kolegovia?
Tu je náš výber odkazov na užitočné stránky:

scientix

Scientix je komunita pre vedecké vzdelávanie v Európe. Jej cieľom je presadzovať a podporovať celoeurópsku spoluprácu medzi učiteľmi, výskumníkmi a tvorcami politík a inšpirovať žiakov a študentov, aby sa venovali kariére v oblasti vedy, techniky, inžinierstva a matematiky (STEM).
(Viacjazyčná webová stránka)

climate coalition

Koalícia pre vzdelávanie v oblasti zmeny klímy je európske participatívne vzdelávacie spoločenstvo na podporu zmien potrebných na dosiahnutie klimaticky neutrálnej spoločnosti.
(Webová stránka v angličtine)

Blue Charter

Sieť európskych modrých škôl je iniciatíva, ktorá spája rôzne organizácie, projekty a ľudí, a prispieva ku gramotnosti v oblasti oceánov a udržateľnému riadeniu oceánov.
(Webová stránka v angličtine)

Radicalisation Awareness Network

Sieť na zvyšovanie povedomia o radikalizácii (RAN) spája kontaktných pracovníkov z celej Európy, ktorí sa venujú prevencii a boju proti násilnému extrémizmu vo všetkých jeho formách.
(Webová stránka v angličtine)