Prejsť na hlavný obsah
Learning corner

Vyhlásenie o prístupnosti

Toto vyhlásenie sa vzťahuje na obsah uverejnený na doméne: https://learning-corner.learning.europa.eu/index_sk

Nevzťahuje sa na iný obsah alebo webové sídla uverejnené na jej poddoménach. Tieto webové sídla a ich obsah budú mať vlastné osobitné vyhlásenie o prístupnosti.

Toto sídlo spravuje Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu. Je navrhnuté tak, aby ho využívalo čo najviac ľudí vrátane osôb so zdravotným postihnutím.

Mali by ste mať možnosť:

 • bez problémov zväčšiť jeho obsah až na 200 %,
 • pohybovať sa na väčšine tohto sídla iba pomocou klávesnice,
 • pohybovať sa na väčšine tohto sídla pomocou modernej čítačky obrazovky a softvéru na rozpoznávanie reči (na vašom počítači alebo telefóne).

Toto webové sídlo je navrhnuté v súlade s technickou normou pre webové sídla a mobilné aplikácie EN 301 549, v.3.2.1. Dôsledne sa teda dodržiava úroveň „AA“ usmernení pre prístupnosť obsahu webových stránok (WCAG), verzia 2.1.

Stav súladu

Toto webové sídlo je čiastočne v súlade s technickou normou EN 301 549, v.3.2.1 a usmerneniami pre prístupnosť obsahu webových stránok (WCAG) 2.1, úroveň AA. Viac podrobností nájdete v časti „Neprístupný obsah“.

Toto webové sídlo bolo naposledy testované 5. decembra 2023.

Vypracovanie tohto vyhlásenia

Toto vyhlásenie bolo zrevidované 8. decembra 2023.

Vychádza z preskúmania reprezentatívnej vzorky webových stránok odborníkom na prístupnosť s kvalifikáciou IAAP, pričom sa využili prvky manuálneho i automatizovaného testovania.

Spätná väzba

Oceníme Vašu spätnú väzbu v súvislosti s prístupnosťou webového sídla „Kútik na vzdelávanie“. Informujte nás, ak sa stretnete s prekážkami prístupnosti:

 • Telefón: 00 800 6 7 8 9 10 11
 • Kontaktný formulár: Napíšte nám (vo formulári, prosím, neuvádzajte žiadne citlivé informácie, ktoré by mohli odhaliť napríklad vašu finančnú situáciu, váš zdravotný stav alebo akúkoľvek inú citlivú tému).

Snažíme sa odpovedať na spätnú väzbu do 15 pracovných dní odo dňa prijatia podnetu príslušným odborom Komisie.

Kompatibilita s prehliadačmi a asistenčnými technológiami

Webové sídlo „Kútik na vzdelávanie“ je navrhnuté tak, aby bolo kompatibilné s týmito najviac používanými asistenčnými technológiami:

 • s najnovšou verziou prehliadačov Google Chrome a Apple Safari,
 •  v kombinácii s najnovšími verziami JAWS, NVDA, VoiceOver a TalkBack.

Technické špecifikácie

Prístupnosť webového sídla „Kútik na vzdelávanie“ závisí pri práci s konkrétnou kombináciou webového prehliadača a akýchkoľvek asistenčných technológií alebo pluginov nainštalovaných vo vašom počítači od týchto technológií:

 • HTML,
 • WAI-ARIA,
 • CSS,
 • JavaScript.

Neprístupný obsah

Napriek nášmu maximálnemu úsiliu o zabezpečenie prístupnosti webového sídla „Kútik na vzdelávanie“ sme si vedomí niektorých obmedzení, ktoré sa snažíme odstrániť. Ďalej uvádzame opis známych obmedzení a potenciálnych riešení. Ak sa stretnete s problémom, ktorý nie je uvedený ďalej, kontaktujte nás.

Známe obmedzenia webového sídla „Kútik na vzdelávanie“:

 • Prístupnosť navigačného menu: Niektoré prvky obsahu neboli ešte nakódované tak, aby poskytovali najvyšší komfort s čítačkou obrazovky. Tento problém plánujeme vyriešiť do konca marca 2024.
 • Formulár spätnej väzby – chybové správy: Chybové správy vo formulári spätnej väzby nie sú spojené s poľom, v ktorom bola chyba zistená, ani jasne neuvádzajú, v ktorom poli bola chyba zistená. Tento problém plánujeme vyriešiť v priebehu roku 2024.
 • Textový prepis videí: Pre niektoré z našich videí neexistuje textový prepis. Neustále pracujeme na tom, aby bol pridaný aj do ďalších videí.
 • Videoprehrávač – ovládanie klávesnicou: Vieme o niektorých problémoch s dostupnosťou nášho prehrávača videa pomocou klávesnice (pri výbere jazyka textového prepisu z ponuky nemožno na presun medzi jazykmi použiť klávesy so šípkami, ale len klávesu Tab).
 • Hierarchia nadpisov: Niektoré stránky nezobrazujú obsah podľa hierarchického usporiadania nadpisov. Tento problém plánujeme vyriešiť do konca marca 2024.
 • Posuvné okienko captcha: Vieme o problémoch s posuvným okienkom pri navigácii pomocou klávesnice. Tento problém plánujeme vyriešiť v priebehu roku 2024. Je dôležité poznamenať, že posuvné okienko captcha nie je prístupné pre hluchoslepých používateľov.
 • Časová os EÚ – KVÍZ EÚ&JA: nie sú prístupné iba pomocou klávesnice a niektoré prvky obsahu majú slabý farebný kontrast. Tento problém plánujeme vyriešiť do konca roku 2024.
 • Hry: Väčšina hier nie je plne prístupná používateľom čítačiek obrazovky, neobsahuje vhodné alternatívy textu a nie je prístupná iba pomocou klávesnice. Niektoré prvky obsahu majú slabý farebný kontrast. Niektoré hry ponúkajú tlačené verzie vo formáte PDF, ktoré nie sú plne prístupné. Tento problém plánujeme vyriešiť do konca roku 2025.