Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie
Learning corner
© European Union
Kútik na vzdelávanie

HRA – VÝUČBA – OBJAVOVANIE EURÓPSKEJ ÚNIE

Hlavné témy

Symbolic -  European and Ukrainian flags

Solidarita EÚ s Ukrajinou

EÚ je jednotná vo svojej solidarite s Ukrajinou a bude Ukrajinu a jej ľud spolu so svojimi medzinárodnými partnermi naďalej podporovať, a to aj prostredníctvom ďalšej politickej, finančnej a humanitárnej podpory.

Novinky

Čo vieš o Európskej únii?

Objavte viac

Časová os EÚ

Prejdite sa s nami v čase a oboznámte sa s dôležitými okamihmi v dejinách, s vynálezmi, významnými udalosťami v športe a spoločnosti a v ďalších oblastiach života... vďaka ktorým sa EÚ stala tým, čím je.

Spojiť sa s inými učiteľmi

Tu nájdete školy, s ktorými môžete nadviazať kontakt, učiteľov, s ktorými si môžete vymieňať skúsenosti, semináre a množstvo ďalších informácií poskytovaných európskymi sieťami.

Pracovať a študovať

Informácie o výmenách, štipendiách, dobrovoľníctve, stáži, zamestnaní, návštevách inštitúcií EÚ a mnohých ďalších príležitostiach pre mladých ľudí.

Našla som tu množstvo zdrojov, ktoré sa mi veľmi hodili. A veľmi sa páčili aj deťom!

Jessica - učiteľka
quite1.jpg

Na tieto stránky som chodil preto, aby som našiel informácie o histórii EÚ a krajinách, ktoré sú jej členmi.

Christopher - študent strednej školy
istock-1032472594_1.jpg