Glavni sadržaj
Learning corner
Priopćenje14. listopada 2020.Predviđeno vrijeme čitanja: 1 min

Strategija EU-a o pravima djeteta: iznesite svoje mišljenje!

""
© European Union

Zanimaju li vas prava djece, njihov pristup uslugama ili način na koji EU i njegove države članice najbolje mogu promicati i štititi prava djece? Europska komisija trenutačno izrađuje  Strategiju EU-a o pravima djeteta, koja bi trebala biti dovršena početkom 2021., i zanima je vaše mišljenje.

Podaci za sudjelovanje:
Ako imate između 11 i 17 godina, možete sudjelovati u ovom internetskom upitniku za djecu, koji je dostupan na 20 jezika. Rok je 30. listopada.
Ako ste odrasla osoba, možete izraziti svoje mišljenje u otvorenom javnom savjetovanju, koje završava 8. prosinca.

Pojedinosti

Datum objave
14. listopada 2020.