Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
Learning corner
Известие17 януари 2022Генерална дирекция „Комуникации“

Европейска година на младежта 2022

History of the European Union
© European Union

2022 г. е Европейската година на младежта! Това е чудесна възможност да се подчертае важната роля на европейската младеж в оформянето на едно по-екологосъобразно, по-приобщаващо и цифрово бъдеще. Споделете вижданията си, участвайте в дейности в цяла Европа и вижте какво може да ви предложи годината на уебсайта на Европейската година на младежта!

Данни

Дата на публикуване
17 януари 2022
Автор
Генерална дирекция „Комуникации“
Възрастова група
12–15 годиниНад 15 години
Type of content
News