Направо към основното съдържание
Learning corner
Новинарска статия1 Mай 2024 г.Генерална дирекция „Комуникации“Време за четене 1 мин

20 годишнина от разширяването на ЕС през 2004 г.

European puzzle

Преди 20 години към Европейския съюз се присъединиха 10 нови държави членки: Естония, Кипър, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словакия, Словения, Унгария и Чешката република Тази дата на разширяване на ЕС е особено специална, тъй като тогава най-голям брой страни и население станаха част от Европейския съюз.

За държавите членки присъединяването към ЕС носи много ползи. Например техните граждани получават повече свобода да живеят, учат или работят в други държави от ЕС, предприятията получават повече възможности и могат да се разрастват заради единния пазар, а държавите членки получават достъп до повече инвестиции и финансиране от ЕС. Освен това с принадлежността към ЕС се насърчават политическата стабилност, демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава.

Разширяването на ЕС е от полза и за самия Съюз. Ето защо преговорите с държави кандидатки и потенциални страни кандидатки, като Украйна и някои балкански държави, непрекъснато напредват.

 

Открий повече 20 години заедно

 

Данни

Дата на публикуване
1 Mай 2024 г.
Автор
Генерална дирекция „Комуникации“
Type of content
  • News