Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie
Learning corner
Tlačové oznámenie17 september 2020

Boj proti falošným správam!

p044227-292837.jpg
© European Union

Pandémiu koronavírusu sprevádza rozsiahla vlna falošných a zavádzajúcich informácií. S cieľom pomôcť bojovať proti dezinformáciám EÚ úzko spolupracuje s online platformami, aby obmedzili šírenie falošného alebo zavádzajúceho obsahu a vyzýva ich stiahnuť obsah, ktorý je nezákonný alebo by mohol spôsobiť fyzickú ujmu. Spolupracuje zároveň s overovateľmi faktov a výskumnými pracovníkmi s cieľom identifikovať falošné alebo zavádzajúce informácie a uviesť veci na pravú mieru.

Ďalšie informácie o reakcii EÚ na dezinformácie

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
17 september 2020