Glavni sadržaj
Learning corner
Novinski članak7. lipnja 2024.Glavna uprava za komunikacijePredviđeno vrijeme čitanja: 1 min

Anketa o strategiji EU-a za mlade za razdoblje 2019. - 2027.

Young people with the European flag

Imate između 15 i 29 godina? U tom slučaju želimo čuti vaša stajališta o određenim aspektima strategije EU-a za mlade za razdoblje 2019. - 2027. Cilj je strategije potaknuti mlade na sudjelovanje u demokratskom životu, podržati njihovu socijalnu uključenost i aktivno građanstvo te osigurati da svi mladi imaju potrebna sredstva za aktivno sudjelovanje u društvu. Vaši odgovori bit će uključeni u sljedeće izvješće EU-a o mladima o napretku strategije u razdoblju 2022. - 2024. Kombinirat će se s rezultatima drugih savjetovanja radi boljeg pregleda stajališta mladih i načina na koji se mladima može dati veći utjecaj u oblikovanju politika EU-a. Anketa će biti dostupna do 30. lipnja 2024.

Pojedinosti

Datum objave
7. lipnja 2024.
Autor
Glavna uprava za komunikacije