Gå direkt till innehållet
Learning corner
Nyhetsartikel7 juni 2024Generaldirektoratet för kommunikationLästid: 1 min

Enkät om EU:s ungdomsstrategi 2019-2027

Young people with the European flag

Är du mellan 15 och 29 år gammal? Då vill vi gärna höra dina åsikter om EU:s ungdomsstrategi 2019-2027. Ungdomsstrategin främjar ungdomars deltagande i det demokratiska livet, stöder socialt och medborgerligt engagemang och syftar till att säkerställa att alla ungdomar har de nödvändiga resurserna för att delta i samhället. Dina svar kommer att tas med i EU:s nästa ungdomsrapport om framstegen med strategin under åren 2022-2024. De kommer att komplettera resultaten av andra samråd för att ge en tydligare bild av ungas åsikter och hur unga kan ges en starkare röst i EU:s beslutsfattande. Samrådet pågår till och med den 30 juni 2024.

Översikt

Publiceringsdatum
7 juni 2024
Upphovsman
Generaldirektoratet för kommunikation