Gå direkt till innehållet
Learning corner

Ta alltid med dig ditt europeiska sjukförsäkringskort på resan

Åldersgrupp
  • 12 till 15 år
  • 15+
Ämne
Typ av material

Om samma ämne

A family depicted around a globe

Detta utbildningsmaterial har utvecklats för lågstadielärare och lågstadieelever (6–7-årsåldern). Dess syfte är att ge lärare stöd för att organisera diskussioner i klassrummet för att på ett effektivt sätt behandla könsstereotyper baserat på transportsektorn som exempel.

eu_strategy_on_the_rights_of_the_child.jpg

EU-kommissionen lägger fram sin första strategi för att skydda och stödja alla barn oavsett deras bakgrund, ursprung, sociala status eller uppehållsst...