Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie
Learning corner

Učebné materiály

Ak sa chcete dozvedieť, čo EÚ robí, ako vznikla a ako funguje, alebo ak chcete podrobnejšie diskutovať o politikách EÚ, nájdete tu množstvo inšpirácie.   

Usporiadať podľa

Učebné materiály
(5)

RSS
Zobrazujú sa výsledky 1 až 5
Typ materiálu

Pozrite sa, ako 27 krajín EÚ spolupracuje: balík Rady obsahuje učebné materiály na občiansku výchovu a množstvo nápadov v oblasti výuky a štúdia, ako aj hry.

Veková skupina
12 – 15 rokovviac ako 15 rokov
Téma
Informácie o EÚKrajiny EÚPrávne predpisy a inštitúcie EÚ
Typ materiálu
Snímky prezentácieSúbor materiálov pre učiteľovWebové stránky

Čo vedia vaši študenti o Európskej únii? Táto prezentácia vám pomôže vysvetliť podstatné skutočnosti v priebehu 15 – 30 minút a pripraviť diskusiu. Na...

Veková skupina
12 – 15 rokov
Téma
Informácie o EÚ
Typ materiálu
Snímky prezentácie

Pandémia ukázala, ako rýchlo sa na internete šíria nepravdivé informácie. Pomocou tohto súboru nástrojov môžu učitelia stredných škôl pomôcť svojim študentom, ako pri surfovaní na internete rozlíšiť pravdivé informácie od falošných.

Veková skupina
viac ako 15 rokov
Téma
DezinformácieDigitálne technológie
Typ materiálu
Snímky prezentácieSúbor materiálov pre učiteľov

Prezentácia o EÚ v programe PowerPoint je určená na použitie učiteľmi. Každá snímka poskytuje jednoduché údaje či kľúčové slová štýlom, ktorý je ľahko zrozumiteľný pre ľudí bez predchádzajúcej znalosti EÚ. Prezentácia vysvetľuje kľúčové údaje, politiky a spôsob fungovania EÚ, a poskytuje základné informácie o otázkach ako rozširovanie EÚ, zmluvy či symboly EÚ.

Veková skupina
viac ako 15 rokov
Téma
Právne predpisy a inštitúcie EÚInformácie o EÚHistória EÚKrajiny EÚ
Typ materiálu
Snímky prezentácie

Pre stredoškolských učiteľov je sprístupnený súbor vzdelávacích nástrojov, ktorý ponúka nové nápady a obsahuje podklady na účely vedenia kurzov v obla...

Veková skupina
12 – 15 rokovviac ako 15 rokov
Téma
Životné prostredie, klíma a energetika
Typ materiálu
Snímky prezentácieSúbor materiálov pre učiteľov