Направо към основното съдържание
Learning corner
Известие24 Януари 2021 г.Време за четене 1 мин

Международен ден на образованието

""

На 24 януари светът чества Международния ден на образованието, обявен от Общото събрание на ООН през 2018 г., за да се подчертае ролята на образованието за мира и развитието. След 2020 г., през която образованието претърпя сериозни сътресения и милиони младежи трябваше да преустановят своето обучение, 2021 е годината, през която трябва да се постави още по-голям акцент върху значението на образованието. Образованието е най-мощното средство за прекъсване на цикъла на бедността, премахване на неравенствата между половете и стимулиране на икономическия растеж.

Данни

Дата на публикуване
24 Януари 2021 г.