Glavni sadržaj
Learning corner

Programiranje

Dobna skupina
  • Od 9 do 12 godina
  • Od 12 do 15 godina
  • Više od 15+ godina
Tema
Vrsta materijala

Više o istoj temi

digital_explorers_1.jpg

Upoznajte Helenu, Klausa, Kasiju, Enza i Marion, naše „DIGITALNE ISTRAŽIVAČE”, koji putuju Europom istražujući kako napreduje digitalizacija.

ai_evolution_dance.jpg

Pozivamo vas da umjetnu inteligenciju sagledate s drugačijeg gledišta. Ovaj videozapis pokazuje na koji se način život isprepliće s tehnologijom kroz ...

geo-blocking2.png

Trgovci na malo moraju kupcima omogućiti jednak pristup robi i uslugama bez obzira na to gdje se nalaze u EU-u. U protivnom dolazi do geografskog blok...

In a misinformation-laden world, nurturing critical assessment skills is crucial. This toolkit equips educators to cultivate inquisitive minds for the digital era.

ipschool
  • Highlighted

IdeasPowered@School projekt je u okviru kojeg se stavljaju na raspolaganje obrazovni materijali na svim jezicima EU-a o intelektualnom vlasništvu za nastavnike i učenike svih dobi i razina.