Skip to main content
Learning corner

Učebné materiály

Ak sa chcete dozvedieť, čo EÚ robí, ako vznikla a ako funguje, alebo ak chcete podrobnejšie diskutovať o politikách EÚ, nájdete tu množstvo inšpirácie.   

Usporiadať podľa

Učebné materiály
(20)

RSS
Zobrazujú sa výsledky 1 až 20

Duševné vlastníctvo vo vzdelávaní

IdeasPowered@School poskytuje učiteľom a študentom všetkých vekových kategórií a úrovní rôzne vzdelávacie materiály o duševnom vlastníctve, ktoré sú pripravené na použitie, a to vo všetkých jazykoch EÚ.

Veková skupina
do 9 rokov9 – 12 rokovviac ako 15 rokov12 – 15 rokov

Kvíz o jednotnom trhu EÚ.

Jednotný trh EÚ umožňuje voľný pohyb tovaru, služieb, kapitálu a osôb v krajinách EÚ. Koľko o ňom viete? Zistíte to v našom kvíze.

Veková skupina
viac ako 15 rokov

25 rokov jednotného trhu

Jednotný trh, ktorý bol vytvorený pred viac ako 25 rokmi, zjednodušuje život európskych občanov a podnikov prostredníctvom podpory rastu a vytvárania ...

Veková skupina
12 – 15 rokovviac ako 15 rokov

Aké sú hodnoty EÚ?

Všetky krajiny EÚ uznávajú isté základné hodnoty, ktoré sú podstatou našej slobodnej spoločnosti. EÚ chráni tieto spoločné hodnoty s cieľom zaručiť in...

Veková skupina
12 – 15 rokovviac ako 15 rokov

Cyber Chronix

Do you want to know more about data protection and privacy risks? Discover it all with the Cyber Chronix game, story and quiz.

Veková skupina
12 – 15 rokovviac ako 15 rokov

Dovidenia, roamingové poplatky

Od roku 2017 už občania EÚ, ktorí cestujú do iného členského štátu, nemusia platiť roamingové poplatky za telefonovanie, posielanie textových správ an...

Veková skupina
12 – 15 rokovviac ako 15 rokov

Geografické blokovanie a nakupovanie cez internet

Maloobchodníci musia kupujúcim poskytovať rovnaký prístup k tovaru a službám bez ohľadu na to, kde v EÚ sa nachádzajú. „Geografické blokovanie“ – odmi...

Veková skupina
12 – 15 rokovviac ako 15 rokov

Happy Onlife

Play and learn online safety with Happy Onlife, a game to build and develop safety and knowledge on Internet use, overuse and abuse. Make it even a fu...

Veková skupina
9 – 12 rokov

História práv žien v EÚ v skratke

Boj za práva žien prešiel už dlhou cestou, no stále z neho nesmieme poľavovať. Pandémia ohrozuje ťažko vydobyté postavenie žien v našej spoločnosti. Pozrite si video s hlavnými míľnikmi.

Veková skupina
viac ako 15 rokov

Kalopsia: Un planeta no tan diferente

This content, produced by the European Commission Representations in Madrid and Barcelona, is available in Spanish and Catalan

Veková skupina
Up to 9 yearsAges 9 to 12

Plán Európskej únie pre práva dieťaťa

Táto zrozumiteľná verzia stratégie EÚ v oblasti práv detí (ďalej len „plán“) bola vypracovaná v partnerstve so samotnými deťmi.

Veková skupina
do 9 rokov9 – 12 rokov

Rovnocenní? – Ľudské práva

Táto téma si kladie za cieľ preskúmať niektoré z najvýznamnejších kategórií v rámci širokej definície ľudských práv a posúdiť súvislosti a rozpory med...

Veková skupina
12 – 15 rokov

Stratégia EÚ v oblasti práv dieťaťa

Európska komisia predstavuje historicky prvú stratégiu v oblasti práv dieťaťa, ktorej cieľom je zabezpečiť ochranu a podporu všetkým deťom bez ohľadu ...

Veková skupina
12 – 15 rokovviac ako 15 rokov

Učebná pomôcka na boj proti rodovým stereotypom na druhom stupni základnej školy

Táto pomôcka bola vytvorená pre učiteľky a učiteľov a žiačky a žiakov (vo veku 14-15 rokov) druhého stupňa základných škôl. Jej cieľom je podporiť učiteľky a učiteľov pri príprave diskusií v triede, aby sa mohli účinne venovať otázke rodových stereotypov na základe príkladu sektora dopravy.

Veková skupina
12 – 15 rokov

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov

Vaše osobné údaje sú chránené vďaka všeobecnému nariadeniu o ochrane osobných údajov – novému právnemu predpisu EÚ o ochrane osobných údajov.

Veková skupina
12 – 15 rokovviac ako 15 rokov