Prejsť na hlavný obsah
Learning corner

Plán Európskej únie pre práva dieťaťa

Veková skupina
Téma
Typ materiálu
  • Brožúra

Súvisiace publikácie

eu_strategy_on_the_rights_of_the_child.jpg

Európska komisia predstavuje historicky prvú stratégiu v oblasti práv dieťaťa, ktorej cieľom je zabezpečiť ochranu a podporu všetkým deťom bez ohľadu ...

Veková skupina
  • 12 – 15 rokov
  • viac ako 15 rokov

Ďalšie materiály k téme

eu_values_video.png

Všetky krajiny EÚ uznávajú isté základné hodnoty, ktoré sú podstatou našej slobodnej spoločnosti. EÚ chráni tieto spoločné hodnoty s cieľom zaručiť in...

goodbye_roaming_fees.png

Od roku 2017 už občania EÚ, ktorí cestujú do iného členského štátu, nemusia platiť roamingové poplatky za telefonovanie, posielanie textových správ an...

ipschool
  • Highlighted

IdeasPowered@School poskytuje učiteľom a študentom všetkých vekových kategórií a úrovní rôzne vzdelávacie materiály o duševnom vlastníctve, ktoré sú pripravené na použitie, a to vo všetkých jazykoch EÚ.