Skip to main content
Vlajka Európskej únie Vlajka Európskej únie
Learning corner
Tlačové oznámenie18 júl 2022Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Česko sa ujíma predsedníctva Rady EÚ

screenshot of Czech fiche on the EU: what's it all about
@ European Union

Predsedníctvo EÚ rotuje medzi krajinami EÚ. Počas šesťmesačného obdobia predsedajúca krajina predsedá Rade Európskej únie, organizuje zasadnutia vedúcich predstaviteľov členských štátov a identifikuje oblasti, v ktorých by chcela, aby EÚ napredovala. 

Od 1. júla je predsedníckou krajinou Česko. 

Pod heslom „Európa ako úloha“ táto krajina stanovila 5 priorít, na ktoré by sa EÚ mala v nasledujúcich mesiacoch zamerať a ktorými sú:

  • solidarita EÚ s Ukrajinou, 

  • energetická bezpečnosť, 

  • obrana a kybernetická bezpečnosť Európy, 

  • európske hospodárstvo, 

  • odolnosť demokratických inštitúcií. 

Viac informácií o českom predsedníctve EÚ, jeho prioritách, kultúrnych podujatiach a o tom, ako sa rozhodlo o logu a motte: predsedníctvo (europa.eu) 

Viac informácií o Česku… a iných krajinách EÚ sa možno dozvedieť v hre „Európska únia:o čo vlastne ide?“

 

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
18 júl 2022
Autor/autorka
Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu
Type of content
News