Skip to main content
Знаме на Европейския съюз Знаме на Европейския съюз
Learning corner
Известие18 юли 2022Генерална дирекция „Комуникации“

Чехия поема председателството на ЕС

screenshot of Czech fiche on the EU: what's it all about
@ European Union

Председателството на ЕС се сменя на ротационен принцип между държавите от ЕС. В продължение на 6 месеца една от държавите председателства Съвета на Европейския съюз, организира заседанията на лидерите на държавите членки и посочва областите, в които желае ЕС да постигне напредък. 

От 1 юли е ред на Чехия да поеме председателството. 

Чехия е определила 5 приоритета, върху които ЕС следва да се съсредоточи през идните месеци, под мотото Европа — наша обща цел: нови идеи, нов облик, нова сила:

  • солидарност на ЕС с Украйна  

  • енергийна сигурност 

  • отбрана и киберсигурност на Европа  

  • европейска икономика 

  • устойчивост на демократичните институции  

Научете повече за чешкото председателство на ЕС, неговите приоритети, културни прояви и как са определени логото и мотото: Председателство (europa.eu) 

За да научите повече за Чехия…и останалите държави от ЕС, играйте играта Европейският съюз: за какво става въпрос?

 

Данни

Дата на публикуване
18 юли 2022
Автор
Генерална дирекция „Комуникации“
Type of content
News