Skip to main content
Learning corner
Tlačové oznámenie12. septembra 2022Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Štartuje súťaž mladých prekladateľov EÚ!

""

Stredné školy vo všetkých krajinách EÚ sa teraz môžu začať prihlasovať do každoročnej prekladateľskej súťaže Európskej komisie – Juvenes Translatores. Tento rok budú mladí študenti, ktorí sa narodili v roku 2005, prekladať texty na tému „Európska mládež“.

Školy, ktoré chcú svojim študentom umožniť zmerať si sily s ich rovesníkmi z celej EÚ, sa môžu zaregistrovať online. Registrácia pre ktorýkoľvek z 24 úradných jazykov EÚ sa končí 24. októbra 2022 o 12.00 hod. SEČ.

Súťaž sa uskutoční 24. novembra online.

 

Zaregistrujte sa

 

Súvislosti

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre preklad každoročne od roku 2007 organizuje súťaž Juvenes Translatores na školách v celej Európskej únii. Vďaka súťaži si študenti môžu vyskúšať, aké to je byť prekladateľom, získať motiváciu na štúdium cudzích jazykov a niektorých z nich môže súťaž inšpirovať k tomu, aby sa stali profesionálnymi prekladateľmi. Každý rok sa na nej zúčastňuje približne 3 000 študentov z takmer 700 stredných škôl.

Pravidlá a pokyny

Tlačová správa

Zdroje

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
12. septembra 2022
Autor/autorka
Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu
Type of content
Competition