Skip to main content
Learning corner
Novinový článok31. augusta 2022Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

14. septembra | Poznamenajte si v kalendári: správa o stave únie 2022

The President of the European Commission Ursula Von der Leyen delivers the SOTEU speech in front of the European Parliament
@European Commission

Predseda či predsedníčka Európskej komisie každý rok v septembri prednáša v Európskom parlamente správu o stave Únie, v ktorej hodnotí výsledky dosiahnuté v uplynulom roku a predstavuje priority na budúci rok.

V tomto prejave predseda či predsedníčka prezentuje svoju víziu pre našu Úniu a uvádza, ako bude Komisia riešiť najnaliehavejšie výzvy, ktorým Európska únia čelí.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová prednesie túto správu 14. septembra 2022. Po prejave bude nasledovať rozprava v pléne s poslancami Európskeho parlamentu, ktorá predstavuje kľúčový moment našej demokracie a umožňuje výmenu názorov o našej budúcnosti.

 

Bližšie informácie nájdete na webovej stránke venovanej správe o stave Únie

Podrobnosti

Dátum uverejnenia
31. augusta 2022
Autor/autorka
Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu
Veková skupina
viac ako 15 rokov
Type of content
News